GIKK LØS I HAGEN: Denne 45 kg tunge rottweileren skal ifølge påtalemyndigheten ikke ha vært godt nok sikret og hunden tok livet av en liten gutt på Brumunddal i fjor sommer. Rettsaken pågår i disse dager. Foto: Politiet
GIKK LØS I HAGEN: Denne 45 kg tunge rottweileren skal ifølge påtalemyndigheten ikke ha vært godt nok sikret og hunden tok livet av en liten gutt på Brumunddal i fjor sommer. Rettsaken pågår i disse dager. Foto: Politiet
Menneskets beste venn kan være farlig:

Tusenvis behandles etter hundebitt i Norge – dette er den vanligste årsaken

Nytt anslag viser at over 11 000 personer her i landet ble behandlet for hundebitt i fjor.

Det er begrenset med offisiell informasjon om menneskets beste venn i Norge. Ingen vet nøyaktig hvor mange hunder som finnes og anslaget fra Folkehelseinstituttet om at 5000 blir bitt av hund hvert år, er både gammelt og utdatert.

– Det er behov for nytt anslag for hvor mange hundebitt som fører til legebesøk, mener Helena Niemi Eide, som er lege ved avdeling for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet.

Ni drept

LEGE: Helena Niemi Eide i Folkehelsesinstituttet.
LEGE: Helena Niemi Eide i Folkehelsesinstituttet.

Men hos Helsedirektoratet finnes en statistikk som heter Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Her viser det seg at antall pasienter innrapportert behandlet for bittskader fra dyr ved fastleger og legevakt var 15 619 tilfeller i 2021.

I disse tallene ligger også bitt fra mennesker, men disse utgjør en svært liten andel av tallene.

– Ifølge en studie ved Oslo legevakt fra slutten av 90-tallet skyldtes 76 prosent av bittskader på legevakt hundebitt, sier Eide til TV 2.

Legger man den studien til grunn betyr det at om lag 11 000 mennesker har oppsøkt lege for hundebitt.

Ifølge statistikken fra KPR fordeles alle typer bittskader slik:

Flest bittskader ble i fjor registrert i Viken med 3921 tilfeller.

– De aller fleste av disse tilfellene regnes som overfladiske. Men blir registrert fordi pasienten selv, for sikkerhets skyld, ønsker å oppsøke lege og få en stivkrampesprøyte, mener kommunikasjonsrådgiver Anne Livø Buvik i Norsk Kennel Klub (NKK).

Ifølge tall fra Politidirektoratet har ni personer blitt drept av hund i Norge de siste 20 årene. I fjor sommer ble et barn på halvannet år drept av en rottweiler i Brumunddal. Nå står guttens farmor tiltalt i Østre innlandet tingrett for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Hun nekter straffskyld.

Norsk Kennel Klub mener det er uhyre sjelden at hunder biter slik at det fører til alvorlig skader.

HUNDEVENN: Anne Livø Buvik er kommunikasjonsrådgiver i Norsk Kennel Klub. Foto: NKK
HUNDEVENN: Anne Livø Buvik er kommunikasjonsrådgiver i Norsk Kennel Klub. Foto: NKK

– Hunden er et rovdyr som har levd sammen med oss i minst 20 000 år, og har vært og er en nyttig samarbeidspartner og venn. Hunder gjør en samfunnsnyttig innsats på en rekke områder som mange ganger oppveier de skadene de måtte forårsake, mener Buvik.

Det er trolig mellom 500 000 og 600 000 hunder i Norge, og det hører heldigvis med til sjeldenhetene at mennesker blir alvorlig skadet av hunder.

– At noen prøver å skille hunder som slåss, er den vanligste årsaken til at personer blir bitt, sier kommunikasjonsrådgiveren i NKK.

Forvarsel

Hun minner om at folk må ha respekt for levende dyr og sette seg inn i adferdstrekk og signaler.

– Det er svært sjelden at en hund biter uten at den advarer. Men det kan alltid dukke opp tilfeller med dyr som har adferdsmessige forstyrrelser. Disse er aggressive fordi de er redde, og kan dermed bite i pressede situasjoner, sier Buvik.

Det finnes ingen statistikk over hvor mange hunder som blir avlivet på grunn av biting eller andre uønskede hendelser.

– De fleste hundeeiere er svært ansvarlige og tar ansvar for å få avlivet hundene sine uten pålegg fra politiet. De ønsker ikke å leve med ubehaget om at hunden deres kan skade noen, mener Buvik.

Farligst

BITER: Metropolitan Police i London fjerner en pitbull på en adresse i Kennington under en operasjon med å kartlegge farlige hunder. Foto: Dominic Lipinski/NTB.
BITER: Metropolitan Police i London fjerner en pitbull på en adresse i Kennington under en operasjon med å kartlegge farlige hunder. Foto: Dominic Lipinski/NTB.

American Veterinary Medical Foundation skriver at i USA blir anslagsvis 4,5 millioner mennesker bitt av hund hvert år. I Norge kan ingen svare på hvilke hunderaser som biter fra seg mest.

Ifølge nettstedet dogbites.org er pitbull den hunden som gjennom bitt dreper flest mennesker i USA. I perioden fra 2005 til 2017 er det registrert 284 mennesker drept av denne rasen. Ifølge Norsk Kennel Klub er pitbull ingen anerkjent hunderase og er uansett ulovlig i Norge.

Guttens hund hylles etter dette: