Utlendingsdirektoratet:

Tusen personer kan miste norsk statsborgerskap etter ID-juks

Politiet er frustrert over at ingen tar tak i alle utlendingene som har fått norsk statsborgerskap på falsk grunnlag. Inntil videre får alle bli i landet, slik det har vært i to år.

De gir uriktige opplysninger om sin identitet. Noen ganger presenteres forfalskede papirer eller dokumenter som opprinnelig tilhører andre. Og ofte kommer de uten dokumenter, men presenterer en historie som i ettertid viser seg å være usann.På denne måten klarer noen å jukse til seg opphold i Norge. Og senere belønnes man med et av verdens mest ettertraktede statsborgerskap.Flere hundre saker avdekketUDI og politiet har i de siste årene avdekket et økende antall tilfell