Turistnæringen frykter store tap med kraftlinjer i Hardanger

Reiselivets bransjeorganisasjon ber nå om en grundig utredning før det fattes endelig vedtak om kraftlinjen i Hardanger. De frykter tapte inntekter, dersom mastene blir bygget.

Verdien av naturen er vanskelig å tallfeste. Men for reiselivsbransjen er naturen selve råvaren. Nå frykter direktør Bjørn M. Bjerke i NHO Reiseliv at den forringes. - Fjordene er en av de viktigste inndragerne til Norge, naturen er en viktig råvare for norsk reiseliv, og den må vi ta vare på slik at naturen og fjordene kan generere stor verdiskapning i et langsiktig perspektiv, sier han. - Kraftlinjer kan skade inntjening i reiselivet En avgjørelse om den o

Mer innhold fra TV 2