STENGT: Det ble dramatisk etter at en lastebil torsdag tok fyr nær bunnen av Oslofjordtunnelen, røyk veltet ut av begge tunnelåpninger.Tunnelen blir stengt i minst to uker. (Foto: Edgar Dehli/Scanpix)
STENGT: Det ble dramatisk etter at en lastebil torsdag tok fyr nær bunnen av Oslofjordtunnelen, røyk veltet ut av begge tunnelåpninger.Tunnelen blir stengt i minst to uker. (Foto: Edgar Dehli/Scanpix)

Tunnelbrann i Oslofjordtunnelen skyldtes motorhavari

Verken sjåføren eller tunnelen kan lastes for brannen i Oslofjordtunnelen i juni, konkluderer granskningsgruppen.

Det er Follo politidistrikt, Statens vegvesens ulykkesgruppe i Akershus og Statens havarikommisjon som har undersøkt den utbrente lastebilen, skriver Dagbladet.

Ville først forby tungtrafikk

34 personer ble sittende fast i flere timer under den dramatiske brannen i Oslofjordtunnelen den 23. juni. Tolv ble sendt til sykehus med røykskader. Også i vinter sto et vogntog i brann i denne tunnelen.

Etter hendelsen i juni har det vært flere teorier om brannårsaken. Blant annet har Lastebilforbundet og Opplysningsrådet for veitrafikk uttalt at varme bremser som følge av den bratte tunnelen kunne være en mulig årsak. Det har også kommet krav om å bygge bru og forby tungtrafikk i tunnelen.

Ingenting med sjåføren

Overingeniør Truls Halvorsen sier til avisen at ulykkesgruppens første tanke var uvettig bremsing fra sjåførens side. Men dette viste seg å ikke stemme.

– Brannen har verken noe med tunnelen eller sjåføren å gjøre. Sjåføren har opptrådt helt riktig. Brannen startet med et skikkelig motorhavari, som førte til at en veistang kom ut av motorblokken. Den skadet både drivstoffledninger og elektriske ledninger slik at det tok fyr. Men hvorfor havariet skjedde på denne måten, vet vi ikke foreløpig. Ulykkesårsaken er uvanlig, sier han. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2