Tror vi når rentetoppen om to uker

Rentetoppen er nær, ifølge SSB. Det kan imidlertid ta lang tid før den settes ned igjen.

TØFF HØST: Selv om SSB mener vi nærmer oss rentetoppen, tror byrået at flere husholdninger har en tøff høst i vente. Her er forskningsleder i SSB Thomas von Brasch. Foto: Gorm Røseth / TV 2
TØFF HØST: Selv om SSB mener vi nærmer oss rentetoppen, tror byrået at flere husholdninger har en tøff høst i vente. Her er forskningsleder i SSB Thomas von Brasch. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– De faktorene som bidro til høyere inflasjon har nå snudd, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fredag morgen kom SSB med sine prognoser for norsk økonomi. Byrået tror rentetoppen er rett rundt hjørnet, men mener samtidig at husholdningene har en tøff høst i vente.

Tøff høst i vente

Styringsrenta er nå på 4,0 prosent. På under to år er styringsrenta satt opp fra 0 til 4 prosent.

SSB legger til grunn at renta økes videre til 4,25 prosent i september.

– Vi ser ikke tegn til at valutakursen vil svekke seg ytterligere i tiden fremover. Dette taler for at vi når rentetoppen i år og at renta vil holde seg oppe det meste av 2024, sier Brasch.

Selv om prognosene indikerer at rentetoppen er nær, er vi ikke helt over kneika, mener SSB.

– Rentebelastningen til husholdningene ventes å øke. Vi skal helt tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å se et like høyt nivå som det vi venter til neste år, sier Brasch.

Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, tror vi må leve med en rente på 4,25 prosentpoeng frem til slutten av 2024.

– I våre prognoser er vi enige med SSB i at vi kan se en rentetopp om to uker allerede, men renten kommer nok til å ligge der frem til desember 2024, før vi kanskje kan se en liten nedgang, sier Haugland.

SJEFØKONOM: Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
SJEFØKONOM: Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Boligmarkedet dempes

Det er mange som vil selge boligen sin for tiden. Over 38.000 boliger ligger ute på Finn.no. Men etter et halvår med prisstigning i boligmarkedet, kan det nå se ut som prisene er på vei ned igjen.

SSB tror nedgangen kommer til å fortsette utover høsten, men fallet kommer trolig ikke til å bli dramatisk.

– Lavere disponibel realinntekt som følge av den høye inflasjonen og den økte renta, bidrar til å trekke boligprisene litt ned også resten av året, sier Brasch.

SSBs prognose indikerer at konsumet vil falle med knappe 1 prosent i 2023.

– Den høye rentebelastningen vil legge en klar demper på husholdningenes konsum både i år og neste år, sier han.

Haugland i DNB tror boligprisene kommer til å falle noe mer en SSBs prognoser tilsier.

– Boligprisene vil nok falle med tre prosent totalt. Altså fra toppen i år, til vi når bunnen.

Et ordentlig oppsving i boligmarkedet kan vi ikke vente oss før rentene avtar, ifølge Haugland.

– Hvis våre prognoser stemmer vil vi få et lite oppsving i boligmarkedet i 1 kvartal til neste år, før vi kommer til å se en ytterligere nedgang.

– Et ordentlig oppsving får vi nok ikke før rentene begynner å avta i slutten av 2024, sier Haugland.