RYDDER OPP: Kjell Ingolf Ropstad ønsker nå å endre NAV-praksis som gir samværssabotører økt barnebidrag. Ropstad mener derimot at NAV ikke feiltolker loven. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
RYDDER OPP: Kjell Ingolf Ropstad ønsker nå å endre NAV-praksis som gir samværssabotører økt barnebidrag. Ropstad mener derimot at NAV ikke feiltolker loven. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
nav øker barnetrygd ved Samværssabotasje:

Tror Ropstad frykter ny NAV-skandale

Barne- og familieministeren sier departementet har hatt «tett dialog» med NAV og at etaten ikke bryter loven. Juseksperter og stortingspolitikere krever nå en mer konkret begrunnelse.

Barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad vil nå ha slutt på at NAV premierer foreldre som saboterer samvær med barna.Selv om foreldre har samværsavtaler eller rettsforlik som gir barna rett på samvær med begge foreldre, har NAV likevel valgt å gi den som hindrer samvær økt barnebidrag fordi barnet da bor mer hos samværssabotøren.Juridiske eksperter mener NAV feiltolker loven når etaten velger å gi foreldre som saboterer samvær økt barnebidrag og samtidig «straffe» de som

Mer innhold fra TV 2