Tror piller kan forsinke aldring: – Lovende

Forskere hevder de har funnet et medikament som kan forlenge livet. Billig og få bivirkninger, sier biokjemikeren som selv har prøvd.

YNGRE MED MEDISIN? Forskere skal nå bevise at det kan gå an. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
YNGRE MED MEDISIN? Forskere skal nå bevise at det kan gå an. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

De kommende årene vil antallet eldre øke betydelig.

Det vil bli et stort behov for satsinger og tiltak som gjør at eldre holder seg friske og selvhjulpne lenger, mener Helsedirektoratet.

Nå ser flere forskere på hvordan én enkel pille kan forsinke aldring og minske risikoen for hjertesykdommer, kreft og demens.

Biokjemiker Hanne S. Finstad har selv prøvd medikamentet med lovende resultat.

Ble «fem år yngre»

Tidligere i år lanserte Finstad boken «Yngre» om hvordan hun tok ti grep for å senke sin biologiske alder med fem år.

Hun lurte på om det var mulig å snu aldringsprosessen og fikk positivt svar, som hun først fortalte i Aftenposten.

Ett av grepene hun tok, var å begynne på Metformin. Det er en medisin som i over seksti år har blitt brukt til behandling av diabetes type 2. 

EKSPERIMENT: Hanne S. Finstad brukte seg selv i et eksperiment med mål om å bli yngre. Foto: Agnete Brun
EKSPERIMENT: Hanne S. Finstad brukte seg selv i et eksperiment med mål om å bli yngre. Foto: Agnete Brun

I dag er medisinen kun tilgjengelig på resept for diabetikere eller såkalte pre-diabetikere.

Finstad fikk det utskrevet fordi hun hadde høyt langtidsblodsukker.

– Jeg vet ikke om det har vært avgjørende for de effektene jeg har oppnådd, for det er umulig for meg å si.

Men:

– Faktaene tilsier at det kan fungere, sier Finstad.

Slik kan en pille forlenge livet

Metformin virker nemlig hemmende på flere prosesser i kroppen som gjør at cellene våre blir eldre. 

AVVENTENDE: Geir Selbæk ved Nasjonalt senter for aldring og helse er spent på resultatene fra studiene. Foto: Martin Lundsvoll, aldring og helse
AVVENTENDE: Geir Selbæk ved Nasjonalt senter for aldring og helse er spent på resultatene fra studiene. Foto: Martin Lundsvoll, aldring og helse

Det har man oppdaget gjennom studier som viser at diabetikere som går på Metformin, har mindre risiko for å utvikle kreft og hjerte- og karsykdommer. 

Med utgangspunkt i dette har internasjonale forskere testet Metformin på dyr, som for eksempel mus, rotter og rundorm. 

– Metformin har virket livsforlengende i tester man har gjort på dyr som eldes fort, sier Geir Selbæk, professor og forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse.

Lovende resultat

Spørsmålet er om dette kan overføres til mennesker?

– Resultatene er lovende, men dyremodellene alene gir ikke grunnlag for å bruke dette på friske mennesker. For eksempel er det ikke like lett å teste gjennom dyremodeller hvorvidt livsstil og atferd spiller inn.

Dette skal en omfattende studie i USA finne ut av når de nå tester Metformin på 3000 voksne mennesker i alderen 65 til 79 år. 

«Studien vil forsøke å bevise at at aldring kan behandles slik som vi behandler sykdommer», skriver forskerne bak TAME (Targeting Aging with Metformin). 

Planen er at funnene er klare om to til tre år.

Omdiskutert

I Norge følger Selbæk nøye med på studien og hva resultatene potensielt kan bety for samfunnet. Ifølge han er dette svært omdiskutert.

– Selv om Metformin er en billig medisin, er det ubehagelig å tenke på livsforlengende preparater som eventuelt ikke er tilgjengelig for alle. Spesielt når vi vet at sosialøkonomisk status er en av de viktigste faktorene for å leve lenge.

I tillegg mener Selbæk at det er uavklarte bivirkninger hos mennesker som bruker Metformin uten diabetesdiagnose. 

– Det kan potensielt være alvorlige bivirkninger.  Det er også begrenset hvor lenge man kan forlenge livet til folk uten at det er uproblematisk og truer bærekraften i samfunnet.

ELDRE: De kommende årene vil flere trenge aldersbestemt helsehjelp. Foto: Fride Sørensen / TV 2
ELDRE: De kommende årene vil flere trenge aldersbestemt helsehjelp. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Kjempefordel 

Hanne S. Finstad har så langt ikke fått bivirkninger. 

– Tror du dette kan bli attraktivt for dem uten diabetes også?

– Ja, det tror jeg, hvis man får dokumentert at det kan hindre alderssykdommer.

Hun peker på flere fordeler ved Metformin:

– Det er et billig medikament, mange kan ha glede av det, det er få bivirkninger og patentene har gått ut. 

– Hvorfor er det nødvendig å se til medikamenter i møte med aldring?

– Vi har fått høyere levealder, men for mange kommer det med dårlig helse og sykdommer, sier Finstad, og legger til:

– Vi trenger flere som står lenger i arbeidslivet og bidrar, samtidig går fødselsraten ned. Jeg tenker det er en kjempefordel hvis vi kan være flere som lever lenger med god helse.