Argentina har doblet antallet dødsfall knyttet til svineinfluensa.  (Foto: ENRIQUE MARCARIAN/REUTERS)
Argentina har doblet antallet dødsfall knyttet til svineinfluensa. (Foto: ENRIQUE MARCARIAN/REUTERS)

Tror ikke skoler må stenge på grunn av svineinfluensa

Helsemyndighetene oppfordrer folk til å la livene gå som normalt til tross for svineinfluensafrykt.

I forbindelse med den nært forestående skolestarten og åpning av barnehager etter ferien har mange uttrykt bekymring for om dette vil øke faren for å bli smittet av svineinfluensa. Fungerende direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet oppfordrer folk til å la livene gå som normalt. De tror ikke det vil bli aktuelt å stenge skoler på grunn av svineinfluensa. - Vi ser for oss at skolestengning ikke vil være et virkemiddel v

Mer innhold fra TV 2