BANEHEIA-AVGJØRELSE I DAG:

Tror han vet hvilken vei det går: – Noe annet er uholdbart

Det er svært sjelden at påtalemyndigheten krever å gjenåpne saker til personer som er frikjent. Tidligere politibetjent Jørn Lier Horst kan ikke se for seg at Baneheia-saken blir stående uoppklart.

TROR BEVISENE HOLDER: Tidligere politimann, Jørn Lier Horst, mener at Jan Helge Andersen ville blitt dømt for begge drapene i 2002 dersom dagens bevisbilde hadde eksistert da. Foto: Heiko Junge / NTB
TROR BEVISENE HOLDER: Tidligere politimann, Jørn Lier Horst, mener at Jan Helge Andersen ville blitt dømt for begge drapene i 2002 dersom dagens bevisbilde hadde eksistert da. Foto: Heiko Junge / NTB

Fredag skal Riksadvokaten komme med en stor avgjørelse i Baneheia-saken.

Viggo Kristiansen er allerede frikjent etter at han i 2002 ble dømt for å ha drept og voldtatt Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) som var på badetur den 19. mai i år 2000.

Andersen ble dømt for drapet på Sørstrønen, men frikjent for drapet på Paulsen.

SKJEBNEDAG: Jan Helge Andersens videre skjebne avgjøres av Riksadvokaten fredag. Foto: Terje Frøyland / TV 2
SKJEBNEDAG: Jan Helge Andersens videre skjebne avgjøres av Riksadvokaten fredag. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Spørsmålet fredag er om den frifinnende dommen skal gjenåpnes til hans ugunst. Dersom dette skjer, er sannsynligheten stor for at han blir tiltalt og må møte i retten, mener to eksperter TV 2 har snakket med.

Ifølge Gjenopptakelseskommisjonen har påtalemyndigheten kun begjært gjenåpning til ugunst for en frikjent person tre ganger siden 2004.

Hver gang endte det med gjenåpning.

Ser likhetstrekk

En av sakene gjaldt drapet på Kristin Juel Johannessen i Larvik i 1999.

Den utpekte gjerningsmannen Henning Hotvedt ble frikjent i retten, men i 2015 ble saken gjenåpnet til ugunst etter at det ble gjort nye DNA-funn.

Hotvedt ble tiltalt på nytt og senere dømt til 13 års fengsel.

Denne saken ble etterforsket av blant andre Jørn Lier Horst, som etter at han sluttet i politiet har gjort karriere som forfatter.

Han ser flere likhetstrekk mellom Baneheia- og Kristin-saken.

– De handler begge om DNA og den teknologiske utviklingen som har vært på feltet. I nyere tid har man fått flere og sikrere svar enn man gjorde tidligere. Det gjør det lettere for påtalemyndigheten å være trygge på avgjørelsene de tar, sier han.

Tror på tiltale

Viggo Kristiansen fikk gjenåpnet Baneheia-saken for to år siden.

Etterforskningen ble flyttet til Oslo politidistrikt, som har brukt store ressurser på å gjennomføre nye DNA-analyser av prøver som ble tatt i 2000.

FRIKJENT: Borgarting lagmannsrett frifant Viggo Kristiansen før jul i fjor. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
FRIKJENT: Borgarting lagmannsrett frifant Viggo Kristiansen før jul i fjor. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Konklusjonen er at de har funnet flere DNA-spor fra Andersen, blant annet i begge ofrenes underliv. De har ikke funnet noen spor fra Kristiansen.

Samtidig har de merket seg Andersens forklaring om at Kristiansen skal ha vært den mest aktive på åstedet, mens han selv bare var «bortpå» en av jentene, slik han selv har forklart det.

Dette ledet til at Kristiansen før jul ble frikjent. Spørsmålet nå er om den frifinnende dommen mot Andersen skal gjenåpnes til ugunst for ham.

Jørn Lier Horst sier at han tror bevisene mot Andersen kommer til å holde i retten.

REKONSTRUKSJONEN: Fredag får vi svar på om Riksadvokatem mener at forklaringen Jan Helge Andersen ga, blant annet her under en rekonstruksjon i Baneheia i 2001, er troverdig. Foto: Politiet
REKONSTRUKSJONEN: Fredag får vi svar på om Riksadvokatem mener at forklaringen Jan Helge Andersen ga, blant annet her under en rekonstruksjon i Baneheia i 2001, er troverdig. Foto: Politiet

– Ikke holdbart

Dermed tror han at påtalemyndigheten vil ta ut tiltale.

– Slik det har utviklet seg, er det ikke holdbart at vi har et dobbeltdrap der ett av drapene blir stående uoppklart, mener han.

Horst fortsetter:

– Bevisbildet er annerledes nå enn da han ble frikjent for det ene drapet i 2002. Dersom de samme DNA-bevisene hadde eksistert da, hadde han neppe blitt frikjent, mener han.

Horst tror at det for all ettertid vil være tvil og spekulasjoner om skyldspørsmålet dersom saken ikke forfølges videre nå.

Han er også spent på hvorvidt påtalemyndigheten etter hvert kommer til å tiltale Andersen for falsk forklaring.

Svein Holden, som forsvarer Andersen, ønsker ikke å kommentere denne saken.

FORSVARER: Svein Holden representerer Jan Helge Andersen. Han er ordknapp før Riksadvokatens beslutning. Foto: Frode Sunde / TV 2
FORSVARER: Svein Holden representerer Jan Helge Andersen. Han er ordknapp før Riksadvokatens beslutning. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vil vurdere egen habilitet

Gjenopptakelseskommisjonen har hatt Baneheia-saken på sitt bord siden 2008, og de har avslått en rekke begjæringer om gjenåpning.

Kamilla Silseth, som er den nye lederen av kommisjonen, sier til TV 2 at de vil vurdere sin egen habilitet dersom saken blir begjært gjenåpnet.

– Det innebærer at det må foretas en konkret vurdering av om det er grunnlag for inhabilitet, sier hun.

Silseth forklarer at de, dersom saken blir begjært gjenåpnet, vil behandle den på samme måte som en vanlig sak.

– Vi tar konkret stilling til hvilken utredning som er nødvendig for at saken skal være så godt opplyst som mulig før Gjenopptakelseskommisjonen treffer avgjørelse om gjenåpning eller ikke gjenåpning, sier hun.

Silseth ønsker ikke å anslå hvor lang saksbehandlingstiden eventuelt vil være, men at det må gjøres en konkret vurdering dersom saken blir begjært gjenåpnet.