BEKYMRET: Stadig flere havner i sakslisten til Namsfogden. De frykter mange nordmenn vil slite med å betale for hjemmet sitt i 2023. Foto: Rikard Thistel / TV 2
BEKYMRET: Stadig flere havner i sakslisten til Namsfogden. De frykter mange nordmenn vil slite med å betale for hjemmet sitt i 2023. Foto: Rikard Thistel / TV 2

Tror flere nordmenn vil miste boligen sin

Stadig flere havner i økonomisk uføre. Nå kommer Namsfogden i Bergen med en klar oppfordring til dem som sliter.

Når en leietaker ikke lenger oppfyller leiebetingelsene, eller unnlater å betale for seg, ber huseier namsfogden om å kaste ut beboeren.

Med økende utgifter og flere fattige enn noen gang før, tror Namsfogden i Bergen at flere ikke vil klare å betale for å bo hjemme i 2023.

TV 2 blir med når fagleder for tvang Trine og namsfullmektig Cathrine gjennomfører utkastelser.

– Hvis du ikke åpner døren nå, gjør vi det

Ukentlig gjør de slike oppdrag, hvor de møter nordmenn fra alle deler av samfunnet.

– I dag har vi fire saker. I utgangspunktet hadde vi ganske mange flere, men mye faller vekk før vi skal ut, forteller Cathrine.

Kun 30 prosent av sakene ender med utkastelse.

Flere betaler for seg kort tid før eller når namsfogdens utsendte kommer på døren.

OPPDRAG: Når leien ikke har blitt betalt på lang tid, møter de utsendte fra Namsfogden på døren. Foto: Rikard Thistel / TV 2
OPPDRAG: Når leien ikke har blitt betalt på lang tid, møter de utsendte fra Namsfogden på døren. Foto: Rikard Thistel / TV 2

– De syns det er flaut

På en adresse i en bydel i Bergen har en leietaker fått sagt opp kontrakten sin, men virker ikke å ha flyttet ut.

Sammen med en låsmontør og huseier, tropper Trine og Cathrine opp utenfor døren.

De har med seg bistand fra politiet, grunnet bekymring for hvordan beboeren kan reagere.

SIKKERHET: De fleste utkastelser foregår uten politiets hjelp. Hvert oppdrag vurderes opp mot informasjonen saksbehandlerne har, før de går på beboerens dør. Foto: Rikard Thistel / TV 2
SIKKERHET: De fleste utkastelser foregår uten politiets hjelp. Hvert oppdrag vurderes opp mot informasjonen saksbehandlerne har, før de går på beboerens dør. Foto: Rikard Thistel / TV 2

Ingen åpner når politiet ber huseier slippe dem inn umiddelbart. I dette tilfellet står leiligheten tom, og leiligheten kan trygt overleveres tilbake til huseier.

– Mange velger jo å ikke være hjemme. De syns det er flaut.

– Begynner med småregninger

Namsfogden mottar stadig flere begjæringer om fravikelser, fagtermen for utkastelser.

– Vi ser en økning av folk som ikke har vært i systemet vårt tidligere. Sånn vi ser det, har det sammenheng med alt som blir dyrere i samfunnet, som renter på huslån, mat, bensin og strøm.

UNDERSØKER: Ikke alle er hjemme når Namsfogden kommer på døren med utkastelsesordre Foto: Rikard Thistel / TV 2
UNDERSØKER: Ikke alle er hjemme når Namsfogden kommer på døren med utkastelsesordre Foto: Rikard Thistel / TV 2

Antall mottatte utkastelsessaker i Vest politidistrikt i januar i år er doblet, sammenlignet med i fjor.

På landsbasis steg tallet fra 6978 til 8086 i 2023.

– Det begynner gjerne med småregninger som ikke betales. Så blir disse regningene store, før de ender hos Namsfogden. Til slutt klarer de ikke husleien, og det ender det med en utkastelse, forteller Trine.

Borrer seg inn og bytter lås

På en annen adresse i Bergen stiller Trine, Cathrine, huseier og låsmontør opp.

Ifølge Namsfogdens opplysninger har ikke beboeren vært i boligen på lenge.

Låsmontøren borrer seg inn.

Heller ikke her er noen hjemme.

URENT: Enkelte leiligheter har ikke blitt ivaretatt skikkelig. Slike tilstander er heller uvanlig, opplyser fagleder Trine Foto: Rikard Thistel / TV 2
URENT: Enkelte leiligheter har ikke blitt ivaretatt skikkelig. Slike tilstander er heller uvanlig, opplyser fagleder Trine Foto: Rikard Thistel / TV 2

Leiligheten bærer preg av skadeverk og rot. Beboeren kommer ikke til å få bo her igjen.

– En utkastelse foregår ved at vi bytter lås, og i tilfeller der huseier ikke har nøkkel, må vi borre oss inn. Så henger vi opp et brev på døren som informerer om at det er gjennomført en utkastelse, sier Cathrine.

Viktig å søke hjelp

Ikke alle leilighetene Namsfogden besøker bærer preg av mislighold. Mennesker med stabil inntekt, sosial tilhørighet og familie opplever nå sin første kontakt med Namsfogden.

Ferske tall fra inkassoselskapet Intrum viser en 7 prosent økning av inkassosaker i februar, sammenlignet med 2022.

Utover året kan enda flere nordmenn havne i økonomiske problemer. Allerede sliter flere med å betale billånet sitt.

– Mange kommer nok til å havne i Namsfogdens portefølje. De har ikke vært der før, og da er det viktig at man faktisk foretar seg noe, sier Cathrine.

VARSEL: Flere mottar inkassovarsler på ubetalte regninger. Gjør man det, er det viktig å ta grep, sier Namsfogden i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2
VARSEL: Flere mottar inkassovarsler på ubetalte regninger. Gjør man det, er det viktig å ta grep, sier Namsfogden i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Før man får namsfogden på døren, finnes det alternativer, forteller hun.

Man kan oppsøke gjeldsrådgivningstjenestene til Nav og kommunen, eller snakke med namsfogden selv.

– Problemet for mange er at det sitter langt inne å søke bistand, og man føler kanskje man er veldig alene om å ha økonomiske utfordringer. Faktum er at det er overraskende mange som har det.