Krisen i Arbeiderpartiet:

Tror dette har endret de unge

Særlig én gruppe har vendt dem ryggen. Nå bruker Arbeiderpartiet store ressurser på å forstå hva som har skjedd.

PROGRAMSJEF: Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna leder komiteen som skal jobbe fram et forslag til nytt partiprogram for valget i 2025. Foto: Simen Askjer  / TV 2
PROGRAMSJEF: Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna leder komiteen som skal jobbe fram et forslag til nytt partiprogram for valget i 2025. Foto: Simen Askjer / TV 2

Spørreundersøkelser, fokusgrupper, dybdeintervjuer. 

Og partitopper som i disse dager reiser landet rundt for å snakke med lokallag, bedrifter og andre samfunnsaktører. 

Arbeiderpartiet snur nå hver stein for å få svar på hvorfor velgerne har forlatt dem. Og spesielt ett tall har fått varsellampene til å blinke rødt på Youngstorget: 

Bare 7 prosent av menn under 25 år stemte på Arbeiderpartiet i lokalvalget i fjor høst. 

Det er i velgerundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) dette kommer fram. Den samme undersøkelsen viser at hele 58 prosent av menn under 25 år stemte enten Høyre eller Frp. 

Samtidig svikter framtidstroen, og stadig flere unge sliter med angst og depresjon. Men hvorfor har det egentlig skjedd? 

Kartlegger verdisyn 

TV 2 er kjent med at et av spørsmålene Arbeiderpartiet undersøker nærmere, er om det kan ha skjedd en endring i unge velgeres holdninger og verdier som forklarer høyredreiningen. 

Samtidig er målet å finne ut hvilke konkrete politiske saker som er viktigst for de unge. 

– Det er nedslående for ethvert parti å ikke ha ungdommen med seg, og særlig for Arbeiderpartiet, som ofte har vært stort blant unge, sier nestleder Tonje Brenna. 

– Så vi er helt avhengige av å få med oss unge folk og lage en politikk som gjør at de kan tro på oss. 

SAMLER INNSPILL: Tonje Brenna reiser nå landet rundt for å samle innspill til programarbeidet. Her besøker hun et representantskapsmøte i Oslo Ap. Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
SAMLER INNSPILL: Tonje Brenna reiser nå landet rundt for å samle innspill til programarbeidet. Her besøker hun et representantskapsmøte i Oslo Ap. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Brennas oppgave er nå å lede arbeidet med nytt partiprogram. 

Samtidig har nestlederkollega Jan Christian Vestre fått ansvar for det parallelle arbeidet med en valgkampstrategi for 2025. 

Mørkere framtidsutsikter 

En del av bildet er at velgere ikke har samme framtidstro som før, mener Brenna.

De siste tiårene har det meste gradvis blitt bedre: Folk har fått bedre råd, renta har falt, lønningene har økt, antall demokratier i verden har økt, og de teknologiske og vitenskapelige framskrittene har vært enorme. 

Men morgendagen er ikke like lys. 

– Nå er vi i en annen situasjon med krig i Europa, økte priser, høyere rente og en ungdomsgenerasjon som på mange måter, tror jeg, mister litt troen på framtida. De er bekymret for klimaendringer, de har større helseutfordringer enn tidligere, og veldig mange står utenfor arbeid eller utdanning, sier Brenna til TV 2. 

I NHOs ung-undersøkelse i 2022 sa 50 prosent av de spurte at de tror deres generasjon vil få det dårligere enn forrige generasjon.

I tillegg har forskning vist en rask forverring av unges psykiske helse siden rundt 2010, spesielt hos unge jenter – en endring som sammenfaller i tid med introduksjonen av smarttelefoner og sosiale medier som Instagram og Snapchat. 

Pandemieffekt

I programkomiteen sitter også Astrid Hoem, leder i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF. Hun sier hun nå bruker omtrent all sin tid på å reise rundt og snakke med unge om politikk. 

Og særlig én ting er ny: 

AUF-LEDER: Astrid Hoem. Foto: Lise Åserud / NTB
AUF-LEDER: Astrid Hoem. Foto: Lise Åserud / NTB

En analyse som sentralstyret i AUF allerede har spilt inn til partiet sentralt, handler om hvordan pandemien kan ha endret unges holdning til fellesskapet. For mens fellesskap i Arbeiderpartiet er et positivt ladd ord, er det hos mange unge negativt.

– Da du mistet to år av ungdomstida under pandemien, så gjorde du det for fellesskapet. Og når du nå må stramme inn under dyrtida, så gjør du det for fellesskapet. Fellesskapet er noe som tar fra deg, ikke noe som gir til deg. 

Hoem mener en viktig oppgave for Arbeiderpartiet framover blir å bygge opp igjen et fellesskap som gir til unge og har store ambisjoner på vegne av den unge generasjonen. 

Vil løfte ufaglærte

Trond Giske mener Arbeiderpartiets problem er at en stor gruppe velgere føler seg oversett, ignorert og usynliggjort. 

Han trekker blant annet fram ungdom som går ut av skolen uten fagbrev eller studiekompetanse. 

– De møter et arbeidsliv som i mindre og mindre grad etterspør ufaglært arbeidskraft. Da får du et A-lag og et B-lag, og det B-laget sier etter hvert at nei, vet du hva? Vi tror ikke på politikerne lenger, vi tror ikke på visjonene deres lenger. Vi sitter hjemme, vi stemmer på ytterliggående partier, eller vi gir opp.

STØRST: Trond Giske leder Arbeiderpartiets uten sammenligning største lokallag i antall medlemmer, Nidaros Sosialdemokratisk Forum i Trondheim. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
STØRST: Trond Giske leder Arbeiderpartiets uten sammenligning største lokallag i antall medlemmer, Nidaros Sosialdemokratisk Forum i Trondheim. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ifølge Giske må denne gruppen gis håp. 

– Vi må få tilbake den gode, gamle likeverdighetstanken, at det ikke er de med de fineste titlene, de fineste posisjonene og den lengste utdanningen som skal bestemme alt. 

Bråk i vente 

Med rundt 4500 medlemmer bak seg i Nidaros leder Giske det største lokallaget i Arbeiderpartiet. 

Forrige helg ble han også valgt til ny nestleder i Trondheim Ap. Det ble det bråk av, og i et intervju med Dagbladet gjør Giske det klart at det kan bli mer bråk framover. 

– Det siste vi trenger, er ro, utdyper Giske overfor TV 2. 

– Vi trenger forandring. Vi må fornye oss. Vi må diskutere politikk, lage nye løsninger og presentere framtidsvisjoner som folk tror på. 

– Forandring, betyr det hoderulling? 

– Forandring betyr først og fremst politisk endring. Det er de politiske svarene folk etterlyser. Personvalg kommer i annen rekke.