Tror Den arabiske liga fortsatt støtter bombing

Lederen av utenriks- og forsvarskomiteen, Høyres Ine Marie Eriksen Søreide, tror at Den arabiske liga fortsatt støtter iverksettelsen av en flyforbudssone over Libya.

– Ligaen ga sin fulle støtte til FN-resolusjonen og visste utmerket godt at kommando- og kontrollsenter og luftvernbatterier må settes ut av spill. De uttalelsene vi hører fra ligaens leder Amr Moussa, må ses i en egyptisk, innenrikspolitisk sammenheng, sier Eriksen Søreide til NTB.

Amr Moussa har ledet Den arabiske liga siden 2001, men nevnes nå som favorittkandidat til presidentstillingen i Egypt etter Hosni Mubarak.

Komitélederen sier at det ikke er noen grunn til å tro at Den arabiske liga trekker støtten til FN-resolusjonen eller motarbeider gjennomføringen av den.

Eriksen Søreide sier det full oppslutning i Stortinget for regjeringens oppfølging av resolusjon 1973 i FN. Hun innrømmer at mandatet er tøyelig og at det kan oppstå situasjoner der resolusjons formulering om bruk av «alle midler» etter hvert kan tolkes som noe mer.

– Men da kreves det ny behandling. Nå er mandatet å opprette en flyforbudssone, og til det bidrar Norge med seks kampfly, inkludert støttepersonell, sier komitélederen.

Amr Moussa sa søndag at Den arabiske liga ikke har gått med på flyangrep som krever sivile liv, heller ikke operasjoner av det omfang som det siste døgnet har vist. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2