BETALTE IKKE NOK SKATT: Tidligere stortingsrepresentant, statsråd og Ap-nestleder Trond Giske. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
BETALTE IKKE NOK SKATT: Tidligere stortingsrepresentant, statsråd og Ap-nestleder Trond Giske. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Trond Giske har fått 262.176 kroner i skattesmell etter pendlerbolig-saken

Arbeiderpartiets tidligere nestleder skulle ha skattet av en fordel for sin pendlerbolig på over 500.000 kroner, har Skatteetaten vedtatt.

TV 2 har fått innsyn i Trond Giskes oppdaterte ligningstall for årene 2017-2020 fra Skatteetaten.

Giske er i dag leder av Arbeiderpartiets største lokallag, Nidaros sosialdemokratiske forum, men har tidligere vært nestleder i Ap, statsråd og stortingsrepresentant.

Tallene fra Skatteetaten avdekker at Giske har fått en skatteregning på 262.176 kroner etter at Skatteetaten 16. november i år vedtok å endre Giskes ligning.

Mange politikere fikk skattesmell

Bakgrunnen for endringen skyldes Skatteetatens kontroller av Stortingets og Statsministerens kontors pendlerbolig-ordning i den samme tidsperioden.

I oktober gjorde Skatteetaten vedtak om etterbetaling av skatt for 28 politikere, og tilleggsskatt for 10 av disse.

TV 2 kunne 2. november fortelle at Skatteetaten hadde vedtatt at Giske i perioden hadde betalt for lite i skatt som følge av han mottok pendlerbolig fra Stortinget skattefritt. Etaten mener at Giske i deler av denne perioden skulle ha betalt skatt av fordelen med å ha gratis pendlerbolig.

Totalt fant Skatteetaten at Giske hadde innrapportert 563.803 kroner for lite i inntekt.

Ligningstallene TV 2 har fått innsyn i viser at for årene 2017, 2019 og 2020 har Skatteetaten økt Giskes inntekt med dette beløpet, og nå er altså skatteregningen av dette klar, og viser et beløp på 262.176 kroner.

Vedtaket fra Skatteetaten ble fattet 26. oktober, og hadde ordinær klagefrist i dag, 7. desember.

Større skatteregning enn Tajik

Også Hadia Tajik, som i likhet med Giske er tidligere nestleder i Ap, har betalt ekstra skatt for sin pendlerbolig i år.

Tajik er ikke blant politikerne som har fått skattesmell som følge av Skatteetatens kontroll, men hun valgte frivillig å innbetale skatt etter stor medieoppmerksomhet om hennes tidligere bruk av ordningen.

Tajik opplyste til NRK at hun betalte like i underkant av 200.000 kroner i ekstra skatt, som altså er rundt 60.000 kroner lavere enn beløpet Giske nå må betale etter Skatteetatens kontroll.

Bakgrunnen for Skatteetatens vedtak overfor Giske er, ifølge TV 2s kilder, at Giske har leid ut deler av sin bolig i hjembyen Trondheim, og at Skatteetaten mente Giske derfor ikke skulle ha fått pendlerbolig av Stortinget uten å skatte av verdien av denne fordelen.

TV 2 har forelagt Giske opplysningene i denne saken, og spurt om hans kommentar til vedtaket og om hvorvidt han vil klage.

Giske har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken.

I en SMS til NRK skriver han følgende: «Mine pendler- og skatteforhold er helt i tråd med veiledningen skatteetaten har gitt både til meg og Stortinget, og helt i tråd med Stortingets regler».

Videre skriver Giske:

«Jeg har hele tiden eid og hatt utgifter til min egen leilighet i Trondheim. Skatteetaten har vært informert om at jeg i noen perioder har leid ut ett rom hjemme i leiligheten, for ca. 3000 netto i måneden. De har i likhet med Stortinget og Statsministerens kontor ment at dette ikke utløser skatt. Jeg er trygg på at konklusjonen kommer til å være at det fortsatt er gjeldende skatteregel, for alle pendlere».

Leide ut rom

I fjor høst fortalte Adresseavisen at Giske i perioden 2011-2017 leide ut deler av sin leilighet i hjembyen Trondheim til stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen.

Hansen ble etter valget i fjor høst valgt til stortingspresident, men gikk av etter at Adresseavisens omtale av hennes boligforhold og bruk av pendlerbolig-ordningen.

Giske opplyste til Adresseavisen at han selv disponerte leiligheten mens Hansen leide hos ham. Hansen hadde et soverom og disponerte i tillegg stue, kjøkken og bad i leiligheten, ifølge Giske.

Avvist flere ganger

I en Facebook-post i slutten av oktober, etter TV 2s omtale av skattevarselet mot ham, avviste Giske TV 2s opplysninger.

«Dette er galt, og det har jeg fortalt TV 2. I tillegg har jeg vist til tidligere uttalelser om at min pendlerbolig, selvangivelser og skatt har vært fullt ut i tråd med reglene og anvisningene fra SMK, Stortinget og Skatteetaten. Dette står ved lag. » skrev Giske.

I november i fjor skrev Giske følgende til VG om sin pendlerbolig og skattespørsmål:

«Du kan være trygg på at mine skatteforhold er helt i orden. »

Det er kun perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 som har blitt kontrollert av Skatteetaten.

Skatteetaten opplyser til TV 2 at de ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten.