Kilder til TV 2:

Troms Ap splittet: Flere vil stemme for Helga Pedersen

Flere i ledelsen av Troms Ap gir uttrykk for at fylkespartiet stiller seg bak Kjersti Stenseng som partisekretær. Men bak lukkede dører i fylkeslaget er støtten til Helga Pedersen sterk, forteller kilder til TV 2.

DØREN PÅ GLØTT: Ordfører Helga Pedersen i Tana i Finnmark. Foto: Sverre Saabye
DØREN PÅ GLØTT: Ordfører Helga Pedersen i Tana i Finnmark. Foto: Sverre Saabye

TV 2 kjenner til minst tre delegater fra Troms Ap som har uttrykt internt at de vil stemme for Helga Pedersen som partisekretær på landsmøtet i Ap neste uke, dersom Pedersen blir foreslått og stiller.

Kilder i Troms Ap forteller til TV 2 at det internt i fylkeslaget er kraftige reaksjoner på at delegasjonsleder Kristina Torbergsen torsdag ettermiddag uttaler i Nordlys at fylkeslaget støtter innstillingen på at Kjersti Stenseng skal fortsette som partisekretær.

Stenseng har vært Aps partisekretær i åtte år.

– Troms har spilt inn Cecilie Myrseth som medlem av sentralstyret sammen med Tonje Brenna som nestleder sammen med Jan Christian Vestre. Det er ivaretatt i valgkomiteens forslag og da er det min klare holdning at min delegasjon skal stemme for det de selv spilte inn som forslag, sier Kristina Torbergsen.

Da Troms Ap avholdt delegasjonsmøte mandag ble Helga Pedersens kandidatur til vervet som partisekretær diskutert.

Ifølge kilder TV 2 har snakket med skal fylkesleder Nils-Ole Foshaug der ha ordlagt seg på en måte som ble oppfattet som at han ønsket å binde delegatene til å stemme for Kjersti Stenseng.

Det skal ha medført harde protester fra flere av delegatene, ifølge TV 2s kilder.

Overfor TV 2 erkjenner fylkesleder Foshaug at det pågår diskusjoner i både fylkespartiets ledelse og i delegasjonen til landsmøtet.

– Vi har hatt gode diskusjoner og opptrådt ryddig hele veien. Min anbefaling til delegasjonen er at man følger innstillingen til valgkomiteen.

– Ut fra stemningen på delegasjonsmøtet, tror du det kommer til å skje?

– Der må jeg vise til delegasjonslederens uttalelser i mediene, og hun har uttalt at hun forholder seg til det.

– Så du tror delegasjonen stemmer samlet for valgkomiteens innstilling?

– Jeg tror det, men vi er fortsatt i en dialog om det, sier Foshaug.

Men det er ikke bare i delegasjonen til landsmøtet at støtten til Helga Pedersen som partisekretær er sterk i Troms Ap.

Aftenposten avslørte onsdag at styret i fylkespartiet med bred støtte gikk inn for å støtte Pedersen som kandidat på et møte i forrige uke - før valgkomiteens innstilling ble lagt frem.

Møtet, som foregikk via telefon, ble ikke protokollført.

TV 2 har fått bekreftet at styret tilnærmet enstemmig sluttet opp om Pedersen, men med et unntak: fylkesleder Foshaug skal ha argumentert mot Pedersens kandidatur, ifølge TV 2s kilder.

Foshaug har ikke besvart TV 2s henvendelse om disse opplysningene.