Troen på en lys økonomisk framtid øker i Norge

Ola og Kari nordmann har større tro på egen økonomi nå enn for tre måneder siden. Troen øker mest hos de med lavest inntekt, viser tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.

Tall fra Forventningsbaromteret viser at husholdningenes optimisme er omtrent på samme nivå som for to år siden, altså før finanskrisen virkelig satte inn i Norge. Da hadde vi hatt en sammenhengende periode på over fire år med høy optimisme, men våren 2008 begynte kurven å peke nedover.

–2009 ble et mye bedre år enn fryktet, noe som åpenbart har gitt husholdningene større trygghet, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Mens husholdningene er styrket i troen på egen økonomi det nærmeste året, er tiltroen til landets økonomi omtrent uendret fra forrige måling på tampen av fjoråret. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2