Habilitetsskandalene:

Trettebergstuen: – Jeg er fortsatt selv i tvil om jeg er inhabil

Anette Trettebergstuen (Ap) sier det er feil at hun fikk advarsler fra departementet før habilitetsbrudd. Nå kommer hun med sin versjon, som er sterkt i strid med statsministerens uttalelser.

BRUDD: Tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) måtte i juni trekke seg etter å ha brutt habilitetsreglene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
BRUDD: Tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) måtte i juni trekke seg etter å ha brutt habilitetsreglene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I slutten av juni gikk en gråtkvalt Anette Trettebergstuen av som kultur- og likestillingsminister, etter å ha innrømmet alvorlige feil knyttet til egen habilitet. Hun oppnevnte og foreslo tre forskjellige venner til styreverv.

– Dette har også skjedd etter advarsler fra departementet, sa Jonas Gahr Støre under sin pressekonferanse samme dag som Trettebergstuen trakk seg,

Mandag gikk Trettebergstuen i rette med Støres forklaring i DN, og avviste at hun fikk advarsler. Hun mener hun fulgte vanlig praksis i Kulturdepartementet.

Til TV 2 sa Støre det følgende om DN-saken mandag:

– Jeg har lest dette litt overfladisk, jeg har ikke hatt tid til å lese det, jeg vil ikke kommentere det, men det er feil.

– Vi er opptatt av å få fram realitetene i denne saken, hva det har handlet om, og hvorfor det var nødvendig å trekke den konklusjonen som var. Jeg har ingen annen interesse enn å gå etter det, sa Støre.

Nå har Trettebergstuen sendt sin redegjørelse knyttet til egne habilitetsbrudd til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Også der går hun ut mot statsministerens forklaring.

Ikke advart

I redegjørelsen skriver hun at det var først gjennom dialog med Statsministerens kontor at hun forsto at Kunnskapsdepartementets forståelse og praksis var feil: At man ikke kan spille inn og foreslå navn man er inhabil overfor.

«Det har vært min uriktige forståelse av habilitetsregelverket at man kan være med i forberedelsene av utnevnelse, men at selve utnevnelsen må foretas av andre», skriver Trettebergstuen, og fortsetter:

«Gitt at det gjennom ulike saker i media har fremstått som om jeg har blitt advart om at denne forståelsen er feil, og at jeg har blitt advart mot å foreslå navn jeg er inhabil overfor, ønsker jeg også å presisere at det ikke er tilfellet. Verken jeg eller noen andre i politisk ledelse har blitt advart mot dette.»

Videre skriver hun at hun selv er fullt ansvarlig for å sette seg godt nok inn i regelverket, og å følge en praksis som er i tråd med regelverket.

«Det har jeg ikke gjort, og derfor har jeg også tatt konsekvensen av disse feilene og gått av.»

FEIL: Jonas Gahr Støre sier han ikke vil kommentere Trettebergstuens uttalelser, men sier samtidig at de er «feil». Foto: Jonas Been Henriksen / NTB
FEIL: Jonas Gahr Støre sier han ikke vil kommentere Trettebergstuens uttalelser, men sier samtidig at de er «feil». Foto: Jonas Been Henriksen / NTB

Usikker på inhabilitet

Fire måneder etter at hun gikk av er hun i tvil om hun faktisk var inhabil i en av utnevnelsene.

– Jeg er fortsatt selv i tvil om jeg er inhabil, altså om jeg har den tilstrekkelige nærhet overfor henne slik habilitetsreglene forutsetter, skriver tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) om sin relasjon til Renate Larsen.

Trettebergstuen oppnevnte Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023. Relasjonen mellom dem beskrives på denne måten i regjeringens pressemelding om statsrådens avgang:

Larsen og Trettebergstuen møttes for første gang i et bryllup i 2016 og begynte å omgås fra 2018. De er med i en vennegjeng på fem personer som møtes to-tre ganger i året og har jevnlig dialog.

Ifølge Trettebergstuen er ikke Larsen en av hennes nærmeste venner. Først vurderte hun seg habil overfor Larsen, men konkluderte med at hun er inhabil etter bistand fra embetsverket.

SNUDDE: Trettebergstuen vurderte seg først habil overfor Renate Larsen, før hun senere snudde og konkluderte seg inhabil etter bistand fra embetsverket. Foto: Torstein Wold / TV 2
SNUDDE: Trettebergstuen vurderte seg først habil overfor Renate Larsen, før hun senere snudde og konkluderte seg inhabil etter bistand fra embetsverket. Foto: Torstein Wold / TV 2

Departementsråden: – Jeg sa fra

Departementsråd i Kunnskapsdepartementet, Kristin Berge, kan ikke forklare hvordan Støre og Trettebergstuen kan ha to vidt forskjellige forklaringer på hva som har skjedd i hennes departement.

– Det har jeg ingen forutsetninger for å vurdere, skriver hun i en e-post til TV 2.

– Fikk Trettebergstuen konkrete advarsler fra departementet i forkant av habilitetsbruddene slik Støre hevder? Hva er din beskrivelse av hva som faktisk skjedde?

– Jeg sa fra til statsråden sommeren 2022 at hun ikke kunne utnevne Bård Nylund til Mannsutvalget, basert på deres personlige relasjon.

Hun opplyser om at dette er gjengitt i tidslinjen som ble publisert på departementets nettsider da Trettebergstuen gikk av.

– Denne samtalen har for øvrig statsråden selv referert til ved to anledninger i senere møter, skriver Berge.

På spørsmål om hvilken informasjon departementet ga Støre i forkant av hans pressekonferanse, svarer hun det dette:

– Som det allerede er kjent gjennom media, var det en rekke møter mellom departementet og Statsministerens kontor, der både embetsverk og politikere var til stede. Her ble all relevant informasjon i sakene om habilitetsbrudd utvekslet.

– Eneste saken der jeg kjente til inhabilitet

På spørsmål om Trettebergstuen fikk konkrete advarsler mot å foreslå navn hun er inhabil overfor til verv, svarer departementsråden følgende:

– I departementet har vi praktisert at politikere kan foreslå navn, men hvis det er inhabilitet så skal de straks fratre og ikke være en del av vurderingene eller beslutningen, skriver Berge og tilføyer:

– Det har bare vært sagt fra i det nevnte tilfellet med Bård Nylund, fordi det er den eneste saken der jeg kjente til inhabilitet.

Høyre: – Veldig interessant

Habilitetssaken ble sendt til Riksadvokaten, av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Trettebergstuens sak er bare en av en rekke saker som ligger på komiteens bord.

I november må den avgåtte kulturministeren møte til høring i komiteen. Det samme må Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap), Ola Borten Moe (Sp), Tonje Brenna (Ap) og Anniken Huitfeldt (Ap)

– Kontrollkomiteen undersøker rutinene i departementene. Da er det viktig å få fastslått fakta om hva som skjedde, sier kontrollkomiteens leder, Peter Frølich (H).

– Opplysninger som dette er veldig interessante, men jeg vil avvente svarene som Støre og Trettebergstuen gir i høringen før jeg gir ytterligere kommentarer.

UNDERSØKER RUTINER I DEPARTEMENTENE: Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Peter Frølich, fra Høyre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
UNDERSØKER RUTINER I DEPARTEMENTENE: Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Peter Frølich, fra Høyre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Venstre: – Overraskende

Også Venstres representant i kontrollkomiteen synes Trettebergstuens svar er oppsiktsvekkende.

– Dette er en rekke overraskende opplysninger, og det nyanserer bildet en del mer enn det som kom fram i pressekonferansen innledningsvis, både fra statsministeren og fra Trettebergstuen selv, sier saksordfører Grunde Almeland (V).

Almeland forteller at dette er en del av poenget med at kontrollkomiteen har denne prosessen og ber om redegjørelser. For å komme til bunns i det som faktisk har skjedd.

– Jeg merker meg at statsministeren legger vekt på at Trettebergstuen har fått advarsler og at det var viktig for ham å få fram i sin pressekonferanse da Trettebergstuen gikk av som statsråd.

– Dette er noe kontrollkomiteen må stille han spørsmål om når vi skal møte han i den muntlige høringen 7. november, sier Almeland.

SAKSORDFØRER: Grunde Almeland, Venstres mann i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Ole Berg-Rusten
SAKSORDFØRER: Grunde Almeland, Venstres mann i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Ole Berg-Rusten

Dette er Trettebergstuens habilitetsfeil

  • Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget november 2021. Han er en nær venn av Trettebergstuen. Nylund er fadder til Trettebergstuens barn. Trettebergstuen er inhabil overfor Nylund, og har aldri vært i tvil om den vurderingen.
  • Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022
  • Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styre til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023. Tina Stiegler er en nær venn av Trettebergstuen. Trettebergstuen er fadder til Stieglers barn. Trettebergstuen er inhabil overfor Stiegler, og har aldri vært i tvil om den vurderingen.
  • Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.
  • Oppnevnelse av Renate Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023. Larsen er ikke en av Trettebergstuens nærmeste venner. Trettebergstuen vurderte seg først som habil overfor Larsen, men har etter bistand fra embetsverket konkludert med at hun er inhabil overfor Larsen.