Arne Treholt og Harald Stabell anmelder PST for mulig bevisforspillelse (Foto: Stian Lysberg Solum)
Arne Treholt og Harald Stabell anmelder PST for mulig bevisforspillelse (Foto: Stian Lysberg Solum)

Treholt-saken utsettes i én måned

Gjenopptakelseskommisjonen har gitt Arne Treholt og hans advokat ytterligere to uker til å komme med bemerkninger.

I utgangspunktet ga kommisjonen advokat Harald Stabell to uker ekstra, til 29. mars. Men overfor NRK bekrefter kommisjonsleder Helen Sæter at Stabells krav om én måneds frist er innvilget.

– Ufullstendige undersøkelser

Den opprinnelige fristen var satt til 16. mars. Stabell mente kommisjonens undersøkelser var ufullstendige og ba om at saken skulle utsettes i én måned.

Partene har blant annet fått tilgang til 52 timer lydopptak av vitneavhør, flesteparten tidligere og nåværende tjenestemenn i Politiets overvåkingstjeneste (POT) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Nye opplysninger

Til sammen er det gjort 25 avhør av 23 vitner. Kommisjonen har også ettergått påstandene om bevisjuks ved å få gjennomført film- og fototekniske undersøkelser i England, Danmark og Sverige.

Det avgjørende for kommisjonen er om det er framkommet nye opplysninger som er egnet til vesentlig å påvirke utfallet ved en ny rettsprøving. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2