SILJE (5) BLE FUNNET DØD:

Tre barn fikk skylden – forsvarer det politiet gjorde

Mannen som var sjef for politiet i Trondheim da Silje Marie Redergård (5) døde i 1994, har sendt et tre sider langt brev til de som i dag etterforsker saken. Han tar ikke selvkritikk.

VAR SJEFEN: Per Martin Marum var politimester i Trondheim og senere Sør-Trøndelag politidistrikt fra 1994 til 2007. Foto: Gorm Kallestad / NTB
VAR SJEFEN: Per Martin Marum var politimester i Trondheim og senere Sør-Trøndelag politidistrikt fra 1994 til 2007. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I oktober i 1994 ble fem år gamle Silje Marie Redergård (5) funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim.

I brevet, som TV 2 har fått tilgang til, forklarer den nå pensjonerte politimesteren, Per Martin Marum, hvordan han opplevde de intense døgnene da etterforskningen pågikk.

Gjennom NRK Brennpunkt ble Marum og resten av politiet i Trondheim gjenstand for krass kritikk på bakgrunn av måten de etterforsket dødsfallet til Silje.

FUNNET DØD: Tre barn fikk skylden for å ha forårsaket Silje Marie Redergårds død, men konklusjonen har senere blitt kritisert. Foto: Privat
FUNNET DØD: Tre barn fikk skylden for å ha forårsaket Silje Marie Redergårds død, men konklusjonen har senere blitt kritisert. Foto: Privat

Konkluderte i løpet av et døgn

Silje var delvis avkledd da hun ble funnet, og rettsmedisinerne slo fast at hun hadde blitt utsatt for vold.

Under ett døgn etter dødsfallet, konkluderte politiet med at det var tre gutter på fire, fem og seks år som hadde forårsaket Siljes død.

De tre guttene hadde lekt med henne før hun ble funnet.

På bakgrunn av NRKs saker har politiets vurderinger blitt gjenstand for kritiske spørsmål og i fjor besluttet Riksadvokaten at saken skulle etterforskes på nytt.

RYSTET NÆRMILJØET: Det skapte sjokkbølger da tre barn ble anklaget for å mishandlet Silje Marie Redergård og etterlatt henne slik at hun døde. Foto: TV 2
RYSTET NÆRMILJØET: Det skapte sjokkbølger da tre barn ble anklaget for å mishandlet Silje Marie Redergård og etterlatt henne slik at hun døde. Foto: TV 2

Per Martin Marum er ikke kalt inn til avhør i den nye etterforskningen, og det er bakgrunnen for hans brev.

Marum hadde vært politimester i Trondheim i et drøyt halvår da han fikk Silje-saken på sitt bord.

I brevet forklarer han at saken skiller seg ut som spesiell i hans karriere, der han viser til sin bakgrunn som politimann i Oslo og senere som påtalejurist og politimester i fem ulike politidistrikter.

Så spor i snøen

Han rykket selv ut til åstedet, men Marum forklarer at hensikten ikke var å delta i etterforskningen. Han ville bare forsikre seg om at det var satt av tilstrekkelig med ressurser.

«Videre visste jeg av egen erfaring at det er følesesmessig krevende å arbeide med saker hvor barn er involvert», skriver han.

POLITIMESTER: Per Martin Marum avbildet under en pressekonferanse i løpet av sine 13 år som sjef for politiet i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB
POLITIMESTER: Per Martin Marum avbildet under en pressekonferanse i løpet av sine 13 år som sjef for politiet i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

På åstedet mener han at funnstedet var sperret av og at det var vakthold. Selv er Marum opptatt av å få frem at han holdt seg på avstand for ikke å ødelegge eventuelle spor.

Den tidligere politmesteren skriver hvordan han husker å ha sett mange spor i snøen etter små sko.

Marum har senere fått opplyst at det ble sikret fotavtrykk tilsvarende størrelsen av en barnesko på kroppen til avdøde, skriver han.

Den nye etterforskningen har avdekket at det er knyttet stor usikkerhet til disse sporene.

«Høy etisk standard»

Deretter tar Marum for seg avhørene med barna, som fant sted på politihuset i Trondheim.

«På et tidspunkt ble jeg varslet om at ett eller flere barn hadde fortalt politiet at barna hadde øvet vold mot Silje», skriver han.

Marum opplyser at en av politibetjetene fortalte ham at et av barna uoppfordret hadde fortalt at han hadde utøvet vold mot Silje.

RYKKET SELV UT: Etterforskerne på åstedet der Silje ble funnet. På et tidspunkt dro politimesteren til stedet. Foto: TV 2
RYKKET SELV UT: Etterforskerne på åstedet der Silje ble funnet. På et tidspunkt dro politimesteren til stedet. Foto: TV 2

Han vil også legge til at to av kollegene han jobbet sammen med har gitt ham «bekreftelse på at dette var meget dyktige etterforskere med høy etisk standard».

Marum mener at den ytre volden SIlje ble utsatt for, var forenlig med barnas forklaring. Han åpnet også for at Silje kunne ha blitt kvalt som følge av at hun kunne ha vært under vann i tjernet like ved funnstedet, og han påpekte at nedkjøling var en mulig dødsårsak.

Dødsårsaken ble både i 1994, og ved nye undersøkelser i dag, antatt å være nedkjøling.

Ville ikke gi skyldfølelse

Marum skriver også om de etiske hensynene han måtte ta.

«Barna som hadde tatt del i den «voldsomme» leken skulle leve videre, om mulig uten skyldfølelse. Av disse hensyn var det ønskelig at politiet i sin meddelelse ikke la mere sten til byrden for barna enn nødvendig», forklarer den tidligere politimesteren.

Han forklarer at han valgte å fortelle pressen om konklusjonen selv. Marum skriver at han rådførte seg med en psykiater. Hensikten var å unngå at politiet «påførte uheldige senvirkninger på de barna som hadde vært med på å skade Silje».

UOPPKLART: Hvem som forårsaket Silje Marie Redergårds død er fortsatt et ubesvart spørsmål. Foto: Privat
UOPPKLART: Hvem som forårsaket Silje Marie Redergårds død er fortsatt et ubesvart spørsmål. Foto: Privat

Marum husker at hans uttalelser gjennomgående handlet om å si det var «barns lek som utviklet seg til å bli voldelig mot Silje».

Konsekvensene for barna som fikk skylda for Siljes død, har vært store. Det er blant annet kjent at de flyttet til fosterhjem, men dette skriver ikke Marum om i brevet sitt.

– Får stå for hans regning

Avslutningsvis skriver Marum at han har deltatt i mange krevende etterforskninger, og han lister opp utdanningene sine, blant annet fra FBI i USA.

Han er åpen på at politiets arbeidsmetoder har endret seg siden han jobbet i politiet.

«Denne positive videreutviklingen og forbedringen vil ikke automatisk bety at etterforskningen i Siljesaken var upålitelig. Etterforskningen vil nok bedømmes isolert og ut fra datidens regler og arbeidsmetoder og ikke minst ut fra de menneskelige kvalitetene hos etterforskerne».

TV 2 har vært i kontakt med Marum, som i en SMS opplyser om at han avstår fra å uttale seg offentlig i Silje-saken.

Forsvareren til 4-åringen Tore Angen og forsvareren til 6-åringen Sigurd Klomsæt vil ikke kommentere denne saken.

5-åringens forsvarer, Johannes Wegner Mæland, sier følgende:

– At Politimesteren fortsatt mener de gjorde en god jobb den gangen får stå for hans regning. Vi håper fortsatt at politiet vil komme til bunns i saken og oppklare den.

Konklusjonen av den nye etterforskningen av Silje-saken er i sluttfasen og er ventet å bli presentert neste fredag.