Tre av ti LO-tillitsvalgte er kvinner

Menn dominerer de lokale LO-lagene. Bare tre av ti lokalt tillitsvalgte i LO er kvinner, selv om halvparten av LOs medlemmer er kvinner.

Aller verst står det til i Lokomotivmannsforbundet, der 100 prosent av de tillitsvalgte er menn.

Også på topp-planet er fagbevegelsen mannsstyrt, viser tall som Klassekampen har hentet inn. For alle de fire faglige hovedsammenslutningene dominerer mennene:

68 prosent av LO-forbundene har mannlig leder, i YS gjelder det 61 prosent, i Unio 64, og i Akademikerne 54 prosent. Alle de fire hovedsammenslutningene ledes av menn.

Unio, som organiserer høyt utdannede ansatte, i all hovedsak i offentlig sektor, har klart høyest andel kvinnelige tillitsvalgte i fagbevegelsen. Der er cirka 65 prosent av de lokale tillitsvalgte kvinner, og kvinner er i flertall blant de tillitsvalgte i åtte av ti forbund.

I Norsk Sykepleierforbund er 89 prosent av de tillitsvalgte kvinner, og i Utdanningsforbundet er to av tre tillitsvalgte en kvinne.

Også LO har sine kvinnedominerte forbund. Sterkest kvinneandel er det i Handel og Kontor, med 76 prosent kvinnelige tillitsvalgte. Fagforbundet, som har nærmere 80 prosent kvinnelige medlemmer, har 61 prosent kvinnelige tillitsvalgte.

Ellers er det kun FO som har flertall kvinner blant lokale tillitsvalgte, mens de tre store industriforbundene i LO har mellom 15 og 20 prosent kvinnelige tillitsvalgte.

Og i snitt har altså LO en kvinneandel på tre av ti blant de lokale tillitsvalgte. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2