Toppfolk skal se på videre jernbaneutvikling

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har nedsatt en topptung hurtigarbeidende gruppe for å se på videre utvikling av norsk jernbane.

Departementsråd Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet skal lede gruppen, som ellers består av jernbanedirektør Elisabeth Enger, Jernbaneverket, konsernsjef Einar Enger, NSB AS, administrerende direktør Linda Bernander Silseth, Flytoget AS, leder Erik Johnsen, Statens jernbanetilsyn, en representant for ledelsen i Logistikk- og transportarbeidernes Landsforening (LTL), og ekspedisjonssjef Knut Rønning, Samferdselsdepartementet. Avdelingsdirektør Fredrik Birkheim Arnesen og underdirektør Cecilie Taule Fjordbakk, begge Samferdselsdepartementet, er sekretariat for gruppen.

Hovedoppfordringen for jernbanen er nedslitt infrastruktur og mye gammelt materiell. Gruppen skal ifølge Kleppa identifisere, systematisere og analysere øvrige relevante utfordringer på jernbaneområdet. Den skal blant annet drøfte organiseringen av jernbanesektoren, ansvars- og samarbeidsforhold, kompetanse og regelverk som fremmer gode løsninger. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2