Adopsjonsskandalen:

Toppe til alle som har blitt rammet: – Jeg beklager

Norge iverksetter en ekstern granskning av adopsjoner til Norge. – Vi må få frem sannheten, sier barne- og familieministeren.

BEKLAGER: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har iverksatt en ekstern gransking av norsk adopsjonspraksis. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
BEKLAGER: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har iverksatt en ekstern gransking av norsk adopsjonspraksis. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Den siste tiden har Norge bak fasaden og TV 2 fortalt flere historier om adopsjoner til Norge.

En internasjonal adopsjonsskandale rulles opp i flere europeiske land. Sveits, Nederland, Sverige, Danmark og Finland er blant landene som har gransket egen adopsjonspraksis.

Etter flere medieoppslag og politisk press, bekrefter Barne- og familiedepartementet til TV 2 at Norge følger.

– Jeg tar denne saken på stort alvor, og har hele tiden vært åpen for å gjennomføre en ekstern gransking, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Viktig for tillitten

I dokumentarserien «Norge bak fasaden» handler siste episode om adopsjon.

Der fortalte barne- og familieminister Kjersti Toppe at hun hadde bedt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om en intern gjennomgang av egen adopsjonspraksis.

Nå er det klart at denne gjennomgangen vil etterfølges av en eksternt ledet gransking.

– Det er helt nødvendig for tilliten til granskningen at vi allerede nå varsler at den skjer i ekstern regi. Spesielt for dem dette gjelder aller mest, sier Toppe til TV 2.

Hun mener poenget med granskingen er å komme til bunns i hvordan adapsjoner til Norge har foregått.

– Poenget er å få frem sannheten. Vi skal lære av dette for fremtiden slik at vi kan være trygge på adopsjonene som skjer, sier Toppe.

– Beklager

Toppe møter Angelica Bråten, som er styreleder i Utad, til debatt hos TV 2 Nyheter fredag ettermiddag.

Bråten ble adoptert fra Colombia da hun var fem år, og registrert som norskfødt ved ankomst. Nå jobber hun aktivt med å løfte stemmene til utenlandsadopterte i det offentlig rom.

Bråten er glad for at det endelig åpnes en granskning, men mener det har tatt altfor lang tid.

– Vi er glad for at får denne eksterne granskningen. Men vi mener det er veldig skamfullt at det måtte gå så langt at vi måtte brette ut historiene i mediene for å bli hørt, sier hun.

Bråten forteller at de har prøvd å jobbe opp mot politikerne i mange år uten å få gjennomslag.

– Vi trenger at dere inkluderer oss, ikke bare at dere sier at dere gjør det.

Se hele debatten i videoen under.

– Er det på tide å beklage?

– Jeg beklager at dere ikke føler dere ivaretatt og sett. Jeg har et inderlig ønske om å gjøre en forskjell. Jeg vil absolutt jobbe for at samarbeidet skal bli godt og at dere blir tatt med når vi skal gjøre denne gjennomgangen, sier Toppe.

Fredag skrev TV 2 at Høyre, Frp og SV krevde at regjeringen setter ned et uavhengig og eksternt utvalg som gransker alle adopsjoner til Norge. Fredag fulgte altså regjeringen etter.

Tatt fra foreldrene

TV 2 har fortalt historien om Adriana Esmeralda Lid, som ble tatt fra foreldrene sine i Costa Rica og sendt til Norge.

Adriana var tre og et halvt år gammel da hun kom til Ålesund sammen med lillesøsteren. Under hele oppveksten trodde jentene at de var uønsket og at det var derfor de hadde havnet på Sunnmøre.

I 32 år lette moren etter døtrene i hjemlandet.

VOKSTE OPP I NORGE: Det var først i 2020 at Adriana Esmeralda Lid klarte å spore opp sin biologiske mor. Foto: Gorm Røseth / TV 2
VOKSTE OPP I NORGE: Det var først i 2020 at Adriana Esmeralda Lid klarte å spore opp sin biologiske mor. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Historiene til de adopterte som har stått frem i media den siste tiden har gjort stort inntrykk på meg. Spesielt å se ansiktene og familiene til dem som er berørt av dette, sier Toppe.