FULL KONTROLL: Tønnes Hammersmark feiret 100-årsdagen onsdag, men måtte likevel sjekke nettbrettet mellom slagene. Foto: Håkon Sagen
FULL KONTROLL: Tønnes Hammersmark feiret 100-årsdagen onsdag, men måtte likevel sjekke nettbrettet mellom slagene. Foto: Håkon Sagen

Tønnes (100) har stålkontroll på «internettet»

Rundt 600.000 nordmenn har lav eller ingen digital kompetanse. 100 år gamle Tønnes er ikke en av dem.

En større og større del av samfunnet vårt blir digitalisert. For 100-åringen Tønnes Hammersmark er den teknologiske utviklingen en lek.

– Jeg bruker nettbrettet veldig mye, innrømmer han.

Hammersmark har sin egen Facebook-profil, men forklarer at han også bruker nettbrettet til mer praktiske ting.

– Jeg bruker jo nettbank og betaler regninger, og sender mail og leser avisa på nettbrettet.

Men det er ikke alle som klarer å henge like godt med i den stadig mer digitaliserte hverdagen.

Generalsekretær for Seniornett, Kristin Ruud, forteller om flere eldre som tar kontakt med dem for å få hjelp. Seniornett er en frivillig organisasjon som jobber aktivt for å få på plass løsninger som skal hjelpe de eldre i et digitalisert Norge.

Ringer inn gråtende

Ruud forteller blant annet om eldre som ringer inn gråtende fordi de ikke vet hvordan de skal forholde seg til det digitale.

– De føler seg utenfor, rett og slett. Det er veldig vondt å være utenfor i samfunnet. Du føler deg lite verdsatt som menneske, sier hun.

APP FOR ALT: En stadig større del av samfunnet blir digitalisert. . Foto: Stein Roar Leite / TV 2
APP FOR ALT: En stadig større del av samfunnet blir digitalisert. . Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Andre som tar kontakt med organisasjonen er bekymret fordi de ikke får tilgang til Skatteetaten eller skattemeldinger, kjøpe bussbilletter og andre nødvendigheter fordi de ikke er på nett.

Stort problem

Tilsynsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, Malin Rygg, mener den raske utviklingen gjør at samfunnet må ta mer ansvar for å få med seg alle på utviklingen.

– Vi står i en samfunnsomveltning som vi er nødt til å passe på at alle henger med på, sier hun.

Digitaliseringsdirektoratet jobber blant annet med tilsyn av virksomheter for å motvirke digital utenforskap. Rygg mener både offentlig og privat sektor har en vei å gå når det kommer til å utvikle løsninger som fungerer for alle brukere, også de ikke-digitale.

– Som tilsynet har sett over flere år så er vi ikke der at vi klarer å oppfylle minstekravene i offentlig eller privat sektor enda. Vi må bli enda flinkere på å lage «don`t make me think»-løsningene.

Rygg forklarer at løsningene skal være så bra at du klarer å få det til selv uten å tenke.

Ønsker nasjonal hjelpetelefon

Seniornett har i dag en hjelpetelefon som medlemmene i organisasjonen kan ringe for å få hjelp. Nå etterlyser de en nasjonal hjelpetelefon.

– Politikerne er fullt klar over problemet, men vil ikke ta det innover seg. De tenker at disse problemene forsvinner når de eldre går bort. Vi vet at dette er et problem som vil vare i mange år framover og ramme flere aldersgrupper, sier Ruud.

IMPONERT: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er imponert over hvor pålogget Hammersmark er. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
IMPONERT: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er imponert over hvor pålogget Hammersmark er. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier tilrettelegging for eldre er noe de jobber med hver dag, og noe de vil ha fokus på framover.

– Vi er veldig opptatt av at folk skal få god hjelp. Selv om de kanskje behersker digitale løsninger, så er det ikke sikkert at det er enkelt å bruke det av den grunn.

Gjelsvik påpeker at de har økt bevilgningen til digital hjelp til kommunene .

Hjelp i kommunene

Gjelsvik mener kommunene har ansvar for å hjelpe sine ikke-digitale innbyggere.

– En av de tingene vi har bevilget penger til er det vi kaller digihjelpen til kommunene. Nettopp at man via kommunene skal finne ulike løsninger for å hjelpe de som har utfordringer med digitale løsninger, sier Gjelsvik.

Han berømmer også Tønnes for å beherske digitale løsninger på tross av alderen.

– Det er utrolig imponerende og bra at en hundreåring kan ta i bruk nye digitale løsninger. Det er noe vi prøver å legge til rette for, at en skal ha gode løsninger for folk i alle aldersgrupper.