Har avdekket sårbarhet:

Tolv departementer utsatt for dataangrep

Kripos har startet etterforskning i saken.

ALVORLIG: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil orientere Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité om dataangrepet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
ALVORLIG: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil orientere Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité om dataangrepet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vi tar denne hendelsen svært alvorlig. DSS samarbeider tett med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og politiet. De har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere angrepet, og vi følger situasjonen tett, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Kommunal- og distriktsministeren vil orientere Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité om saken. Også statsminister Jonas Gahr Støre blir løpende orientert i saken.

– Det er viktig å understreke at regjeringens arbeid går som normalt. DSS har satt i gang en rekke sikkerhetstiltak for å trygge den informasjonen som ligger på IKT-plattformen. Det kan bli nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak. Dette vil bli vurdert fortløpende, sier Gjelsvik.

Krisestab

Erik Hope, direktør i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), sier det er for tidlig å si noe om hvem som står bak, og hvor stort omfanget av angrepet er.

– Vi har avdekket en hittil ukjent sårbarhet i programvaren til en av våre leverandører. Denne sårbarheten er utnyttet av en ukjent aktør. Vi har nå lukket denne sårbarheten, sier han.

DSS har satt krisestab og samarbeider med Nasjonal sikkerhetsmyndighet(NSM) og andre sikkerhetsmiljøer om hendelsen.

DSS-direktør sier de har lukket en tidligere ukjent sårbarhet i en programvare. Foto: DSS
DSS-direktør sier de har lukket en tidligere ukjent sårbarhet i en programvare. Foto: DSS

På en pressekonferanse understreker Hope at sikkerhetshullet er tettet.

– Det vi gjør nå er å ha en kraftig monitorering av alt av plattformer. Vi støttes med det som er av topp ekspertise i Norge, sier han.

Kripos etterforsker

Hendelsen er anmeldt og etterforskes av politiet. Datatilsynet er også varslet.

Kripos bekrefter at de har mottatt en anmeldelse i saken.

– Vi jobber nå med å få oversikt over situasjonen. Vi etterforsker nå saken for å søke å finne ut av hva som har skjedd, hvem som kan stå bak og hvordan dette har skjedd, skriver de i en pressmelding.

Kripos opplyser at de samarbeider vi med andre relevante aktører med bevissikring og andre relevante undersøkelser.

– Vi er imidlertid på et svært tidlig tidspunkt i saken og slik etterforsking er et møysommelig arbeid som vil ta tid, og vi ber om forståelse for at vi på nåværende tidspunkt ikke kan dele mer informasjon om saken, av hensyn til den videre etterforskningen, skriver de.

ETTERFORSKER: Gjermund Hanssen er påtaleleder hos Kripos. Foto: Frode Sunde / TV 2
ETTERFORSKER: Gjermund Hanssen er påtaleleder hos Kripos. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er også involvert i saken.

– Vi samarbeider tett med Kripos og NSM, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NTB.

Ikke tilgang

DSS har igangsatt en rekke sikkerhetstiltak. Konsekvensen av ett av disse sikkerhetstiltakene er at ansatte i de tolv departementene nå ikke har tilgang til DSS sine fellestjenester på mobil.

Dette gjelder blant annet epost. De ansatte kan likevel jobbe som normalt på sine datamaskiner på kontoret eller på hjemmekontor.

– Vi overvåker systemene kontinuerlig, og vi setter inn ytterligere tiltak dersom det blir nødvendig. Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå ut med mer informasjon på nåværende tidspunktet, sier Hope.

IKT-plattformen til DSS benyttes av alle departementene unntatt Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.