Tolv byer kan få restriksjoner på bilbruk

Samferdselsdepartementet har gitt Bergen, Bærum, Drammen og ni andre bykommuner mulighet til å innføre kjøreforbud og andre restriksjoner for å bedre luftkvaliteten.

Departementet har konkludert med at veitrafikkloven åpner for at kommuner og regionveikontorer har hjemmel til å innføre restriksjoner i trafikken hvis lufta blir for dårlig, skriver Dagsavisen.

– Vi har etterlyst en hjemmel for å innføre trafikkregulerende tiltak. Nå har vi fått en slik juridisk avklaring. Datokjøring, som avhenger av om siste siffer i registreringsnummeret er oddetall eller partall, er et aktuelt for flere dager i strekk, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen i Vegdirektoratet.

Bergen er blant kommunene som har størst problemer med luftkvaliteten. Her diskuteres det blant annet en drastisk økning i bompengeavgiften for å få ned trafikken.

Også Bærum, Drammen, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim har fått klarsignal til å iverksette tiltak.

Både onsdag og torsdag lyste målestasjonen i Kannik i Stavanger rødt, noe som indikerer svært dårlig luftkvalitet. Det gjør helsesjefen bekymret for befolkningen, skriver Stavanger Aftenblad.

Byen har vesentlig lavere andel piggfrikjørere enn Oslo og Bergen, som også sliter med svevestøv i lufta i kuldedagene. Stavanger vurderer nå å innføre piggdekkavgift for å få opp andelen.

I Oslo er kjøreforbud ikke et aktuelt tiltak for å bedre luftkvaliteten, skriver Dagsavisen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2