REKORDBESLAG: Politiet fant over 700 kilo hasj i en trailer i Skien lørdag 21. november.
Foto: Politiet / NTB
REKORDBESLAG: Politiet fant over 700 kilo hasj i en trailer i Skien lørdag 21. november. Foto: Politiet / NTB

Tolletaten beslagla over 2,5 ganger mer marihuana i 2020 enn året før

Færre, men større beslag er fasiten for Tolletaten i 2020. Det ble beslaglagt over 2,5 ganger mer marihuana enn året før.

Tross den strengeste grensekontrollen i fredstid holdt Tolletatens beslagsstatistikk seg på et høyt nivå i 2020. Tolldirektør Øystein Børmer er overrasket over mengdene, i og med at persontrafikken over grensen nesten opphørte i fjor.

– Organiserte kriminelle er tilpasningsdyktige og har redusert bruken av kurerer i persontrafikken. I stedet satser de på å gjemme seg i den vanlige godstrafikken. Vi ser også at flere forsøker seg på avsidesliggende og lite trafikkerte overganger, sier Børmer.

Knyttes til pandemien

Narkotikamarkedene i Norge er ikke preget av store forsyningsproblemer, slik Tolletaten ser det. Den samme trenden rapporteres fra andre europeiske land. Hvilke narkotiske stoffer som ble beslaglagt, har imidlertid endret seg under pandemien.

– I 2020 gjorde Tolletaten merkbart færre beslag av narkotika som typisk brukes i sosiale sammenhenger, for eksempel kokain og ecstasy. Dette mener vi henger sammen med at sosial nedstenging og restriksjoner gir mindre festing. Dermed synker både etterspørselen og smuglingen av denne typen narkotika, forklarer Børmer.

– Akutt etterspørsel

I samarbeid med andre myndigheter har Tolletaten under pandemien forsøkt å forhindre at dårlig smittevernutstyr og falske legemidler fraktes inn i landet.

– Da pandemien brøt ut, oppsto en akutt etterspørsel etter ulike typer smittevernutstyr som markedet ikke evnet å møte. Denne etterspørselen fristet useriøse og kriminelle aktører, som raskt forsøkte å importere og smugle inn forfalskede og substandard medisinske produkter. I dag er vår vurdering at oppfølging og kontroll av smittevernutstyr som slipper inn i Norge, er godt ivaretatt, forteller Børmer.

Tolletaten mener også at pandemien har bidratt til å styrke trenden med bestilling av ulovlige og reseptbelagte legemidler fra nett.

– Det er beklagelig at vi nok en gang må advare folk mot å bestille legemidler på nett. Mange forsøker å bestille narkotiske legemidler med beroligende eller smertestillende effekt. Andre bestiller midler de har lest kan beskytte mot koronasmitte. For det første er det ulovlig, og for det andre kan produktene være direkte helseskadelige, sier Børmer.

(©NTB)