– Tok fra oss det eneste stedet vi følte oss trygge

Det eneste akuttovernattingstilbudet i Bergen for volds- og overgrepsutsatte kvinner i rusmiljøet ble stengt i 2019. Nå reagerer flere på at tilbudet for kvinner fortsatt er mangelfullt.

FRYKT: Ann Solheim har vært bostedsløs i en årrekke og bærer på mange vonde opplevelser.
FRYKT: Ann Solheim har vært bostedsløs i en årrekke og bærer på mange vonde opplevelser.

Bostedløse Solheim har sovet på en kirkegård.

Ikke uten grunn.

Hun har talt nøyaktig 49 netter ute, frem til hun for halvannet år siden fikk plass hos Frelsesarmeen.

Lei og sliten

At Solheim valgte å sove ute, har én viktig forklaring:

– Jeg er lei av alle som skal ha «noe». Jeg ble så sliten av det...

Bergenskvinnen sier hun var våken det meste av natten da hun sov ute.

– Jeg hadde en gravplass jeg pleide å oppsøke. Her sov jeg noen timer, duppet av, men jeg hadde alltid underskudd på søvn, forteller hun.

SOV UTE: Bostedsløse Ann Solheim har tilbragt 49 netter bak domkirken i Bergen. Her følte hun seg mer trygg enn i leiligheter og på stedet hvor hun kunne oppleve press og overgrep.
SOV UTE: Bostedsløse Ann Solheim har tilbragt 49 netter bak domkirken i Bergen. Her følte hun seg mer trygg enn i leiligheter og på stedet hvor hun kunne oppleve press og overgrep.

– Reddet livet mitt

Mange kvinner i rusmiljøet i Bergen er registrert som bostedsløse. Noen lever på en skyggeside av samfunnet få kjenner til.

Overgrep, vold og misbruk er vanlig, forteller Solheim. En trygg seng er ingen selvfølge.

Solheim forteller at Omsorgsbasen, et akutt overnattingstilbudet som Bergen kommune finansierte, reddet livet hennes.

– Der fikk jeg en varm seng, det var trygt, det var mennesker å snakke med. Jeg slapp å sove ute eller ty til tilbud jeg ikke ønsket, forteller hun.

Dystre beskrivelser

Som bostedsløs og rusmiddelavhengig de siste 20 årene har Solheim også vært innlosjert i kommunale leiligheter og på noen av byens hospits.

Hun har opplevd mye.

– Det var en mann, han var høy og stor. Da jeg sto og pusset tenner grep han tak rundt livet mitt og prøvde å dra meg til seg... inn i dusjkabinettet. Jeg slåss, skrek og hylte, hevder Solheim.

Flere kvinner i rusmiljøet som TV 2 har vært i kontakt med i Bergen bærer på like erfaringer, men ulike historier. Det handler om fysiske overgrep og grov utnyttelse.

TV 2 har over flere måneder vært i kontakt med en rekke interesseorganisasjoner, ideelle organisasjoner, rusmiddelbrukere og andre fagpersoner.

Fra alle hold blir det bekreftet at vold og seksuelle overgrep mot kvinner i rusmiljøet i flere år har vært et gjennomgående problem som rammer mange. Men ingen har undersøkt omfanget og ingen har derfor oversikt.

Også byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune, Line Berggreen Jacobsen, er kjent med dette:

– Vi vet at disse kvinnene er særlig utsatt for vold og kan være utsatt for press til å utføre seksuelle tjenester, har hun tidligere uttalt til TV 2.

LIVREDD: Ann Solheim opplevde at hun slåss for livet, da hun ble angrepet mens hun pusset tennene.
LIVREDD: Ann Solheim opplevde at hun slåss for livet, da hun ble angrepet mens hun pusset tennene.

Håpløshet

I over 20 år fikk kvinner sove i trygge og rene senger hos Omsorgsbasen i Bergen. I 2019 stengte dørene.

Solheim tar til tårene da hun igjen kjenner på fortvilelsen som kom da tilbudet forsvant.

TUNGE TANKER: Omsorgsbasen var et akutt overnattingssted hvor Ann Solheim og andre kvinner kunne føle seg helt trygge om natten.
TUNGE TANKER: Omsorgsbasen var et akutt overnattingssted hvor Ann Solheim og andre kvinner kunne føle seg helt trygge om natten.

– Bergen kommune tok fra oss det eneste trygge tilbudet for sånne som oss. Omsorgsbasen var det eneste stedet hvor vi følte oss trygge og ivaretatt om natten, forteller Solheim.

Stengte dørene

Frem til desember 2019 tok Omsorgsbasen imot kvinner fra rus- og prostitusjonsmiljøet i Bergen. Her fikk de sove i trygge og rene senger.

Natthjemmet var åpent hver natt, fra klokken 22 til neste morgen.

– Omsorgsbasen var en trygg havn for en gruppe kvinner som er svært utsatt for vold og overgrep, sier Arne Liljedahl Lynngård, daglig leder for Kirkens Bymisjon i Bergen.

TRYGG HAVN: Arne Lijledahl Lynngård er daglig leder i Kirkens Bymisjon, Bergen.
TRYGG HAVN: Arne Lijledahl Lynngård er daglig leder i Kirkens Bymisjon, Bergen.

Det var Kirkens Bymisjon som driftet stedet på oppdrag for kommunen, helt til det ble stengt i 2019.

– I dag finnes det ikke noe tilsvarende tilbud til kvinner i Bergen, påpeker Lynngård.

– Varmere og rausere by

Da Omsorgsbasen fylte 20 år den 8. mars 2018, var tidligere ordfører Marte Mjøs Persen til stede.

Byens Ap-ordfører uttalte da at «omsorgsbasen gjør Bergen til en varmere og rausere by med nestekjærlighet og omsorg».

Men hennes eget parti bestemte senere at dette tilbudet ikke hadde livets rett.

8. MARS 2018: På kvinnedagen dukket byråd Erlend Horn (V), ordfører Marte Mjøs Persen (Ap), avdelingsleder Astrid Spjeldnæs og styreleder i Kirkens Bymisjon i Bergen, Rune Skjælaaen, opp for å markere dagen. Foto: Kirkens Bymisjon
8. MARS 2018: På kvinnedagen dukket byråd Erlend Horn (V), ordfører Marte Mjøs Persen (Ap), avdelingsleder Astrid Spjeldnæs og styreleder i Kirkens Bymisjon i Bergen, Rune Skjælaaen, opp for å markere dagen. Foto: Kirkens Bymisjon

Stedet ble brått stengt desember 2019.

De påfølgende årene var det ikke noe tilsvarende tilbud for denne utsatte gruppen kvinner.

TV 2 fortalte på kvinnedagen 8. mars i år at situasjonen for bostedsløse kvinner kritiseres av flere.

Bostedsløse kvinner i rusmiljøene som TV 2 har vært i kontakt med, hevder at de må tilby sex for å få tak over hodet. Andre opplever tyverier, vold og overgrep.

KVINNEDAGEN: Heidi Melvik (midt på bildet med rosa pannebånd) er bostedsløs. Den 8. mars samlet hun seg bak parolen om at kvinner vil natthjemmet (Omsorgsbasen) tilbake.
KVINNEDAGEN: Heidi Melvik (midt på bildet med rosa pannebånd) er bostedsløs. Den 8. mars samlet hun seg bak parolen om at kvinner vil natthjemmet (Omsorgsbasen) tilbake.

Norske kommuner har en lovpålagt plikt til «å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv». Men mange blir ikke hjulpet.

Heidi Melvik sto på kvinnedagen opp for alle kvinner som Bergen og andre norske kommuner ikke makter gi trygge botilbud.

Under markering av kvinnedagen i Bergen sentrum, var også ansvarlig byråd Line Berggreen Jacobsen til stede.

– Dønn ærlig

– Vi må være dønn ærlige på at tilbudet for kvinner ikke er godt nok, og at vi ikke har nok plasser med god kvalitet til kvinner i aktiv rus i dag, sa byråd Jacobsen (Ap) til TV 2 8. mars.

LOVER Å SNU STEINER: Line Berggreen Jacobsen (Ap) er byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune. Hun har kun hatt ansvar for dette feltet mer enn i noen måneder.
LOVER Å SNU STEINER: Line Berggreen Jacobsen (Ap) er byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune. Hun har kun hatt ansvar for dette feltet mer enn i noen måneder.

TV 2 vil vite mer om hvordan kommunen har jobbet for å ivareta denne utsatte gruppen og har fått skriftlig svar fra byråden på følgende spørsmål:

– Hvorfor støttet ikke kommunen Omsorgsbasen, et godt kvinnetilbud som ble avviklet?

Berggreen Jacobsen svarer via kommunikasjonsavdelingen:

«Kommunen støttet Omsorgsbasen i en årrekke og de var en viktig samarbeidspartner i arbeidet for å ivareta kvinner i gateprostitusjon. Avtalen med Omsorgsbasen var et ulovlig direktekjøp. Da kommunen utlyste akuttovernattingsplasser på anbud, mottok vi ikke tilbud fra Kirkens Bymisjon.»

– Helt klart feil

Daglig leder Arne Liljedahl Lynngård i Kirkens Bymisjon, reagerer sterkt på svaret fra Bergen kommune.

– Dette er helt klart feil. Kirkens Bymisjon leverte et anbud som kommunen ikke ville akseptere, sier Lynngård.

Han forklarer at kommunen hadde valgt en løsning hvor den plasserte hele risikoen og det økonomiske ansvaret over på Kirkens Bymisjon.

IKKE ENIG: Arne Liljedahl Lynngård, daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen, mener kommunen gjorde en feil da Omsorgsbasen ble lagt ned.
IKKE ENIG: Arne Liljedahl Lynngård, daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen, mener kommunen gjorde en feil da Omsorgsbasen ble lagt ned.

– Vi tar ikke ut utbytte, alle ressursene som kommunen ga skulle gå til å drifte omsorgsbasen og ikke til noe annet.

– Et ulovlig direktekjøp, opplyser kommunen?

– Det var kommunen selv som valgte å fornye denne avtalen med oss på et tidligere tidspunkt, som er et brudd på deres eget regelverk. Dette etter at vi hadde purret og mast på avklaringer.

– Så denne ulovligheten ligger jo på kommunen, presiserer Lynngård.

Lynngård påpeker at Kirkens Bymisjon er en ideell aktør. Han forteller at han opplevde Bergen kommune som uprofesjonell.

– Det skapte over tid usikkerhet blant både ansatte som ikke visste om de hadde jobb i fremtiden, og blant de kvinnelige brukerne som benyttet tilbudet og fant det trygt og sikkert.

STENGTE DØRER: Omsorgsbasen ble driftet av Kirkens Bymisjon på vegne av Bergen kommune. Nå er tilbudet lagt ned.
STENGTE DØRER: Omsorgsbasen ble driftet av Kirkens Bymisjon på vegne av Bergen kommune. Nå er tilbudet lagt ned.

Endret kurs

Etter et tøft liv har 50 år gamle Solheim omsider fått hjelp og funnet roen. Det viktigste er en trygg bolig.

I dag har hun det hun mest har ønsket seg, en trygg seng i regi av Frelsesarmeen.

– Her i Bakkegaten er det trygt, det fagfolk her, kameraovervåkning og jeg har alt jeg trenger. Kjøkken, seng, tv og et kjempefint bad, sier Solheim.

TRYGGE OMGIVELSER: Ann Solheim føler seg godt ivaretatt hos Frelsesarmeen i Bakkegaten i Bergen.
TRYGGE OMGIVELSER: Ann Solheim føler seg godt ivaretatt hos Frelsesarmeen i Bakkegaten i Bergen.

Hun har endret kurs og jobber mot en rusfri tilværelse. Nå handler mye om planter. Og turer i frisk luft.

Hun viser stolt frem de fargerike joggeskoene og gåstavene.

– Jeg elsker å gå tur. Men jeg har likevel lagt litt på meg nå, ler hun.

– Utrolig sårbart

Hilde Øyen Tkaczyk er enhetsleder i Frelsesarmeen Rusomsorg i Bergen. Hun mener overnattingstilbudet for rusbelastede kvinner sårbart, mangelfullt og til dels fraværende.

Indremisjonshjemmet i Bergen har lignende plasser, men kun for menn.

ENESTE TILBUD: Bakkegaten er det eneste tilbudet som tar imot kvinner i aktiv rus, som har behov for HOL plasser (plasser etter helse og omsorgsloven) forteller enhetsleder Hilde Øyen Tkaczyk. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2
ENESTE TILBUD: Bakkegaten er det eneste tilbudet som tar imot kvinner i aktiv rus, som har behov for HOL plasser (plasser etter helse og omsorgsloven) forteller enhetsleder Hilde Øyen Tkaczyk. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Etter at Omsorgsbasen stengte ned er også akuttovernattingstilbudet redusert til et minimum, mener hun. Bakkegatens 7 plasser, der Ann Solheim bor i dag, er det eneste tilbudet i hele Bergen.

TRYGG BOLIG: Ann Solheim har vært bostedsløs i Bergen i en årrekke og har den siste tiden bodd i Bakkegaten i Bergen.
TRYGG BOLIG: Ann Solheim har vært bostedsløs i Bergen i en årrekke og har den siste tiden bodd i Bakkegaten i Bergen.

– Det er utrolig trist at premissene for et tilbud som retter seg spesielt mot denne sårbare gruppen ikke er tilstede i Bergen, mener Øyen Tkaczyk.

Hun mener det er behov for plasser som er spesielt egnet for særs sårbare kvinner.

– Vi opplever denne utfordringen stadig, spesielt med tanke på yngre kvinner som ved å bo i en institusjon med plass til begge kjønn, står i fare for å bli utnyttet. Selv med de forhåndsregler vi etterstreber til enhver tid.

– Hva er den største utfordringen for disse kvinnene?

– Vi vet at kvinner er en sårbar gruppe, spesielt med tanke på vold og overgrep og rusmiljøet er veldig mannsdominert.