STENGT: Bane Nor måtte hente inn hjelp til å oversette tekster, som inneholdt kritisk informasjon bare to måneder før åpning. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
STENGT: Bane Nor måtte hente inn hjelp til å oversette tekster, som inneholdt kritisk informasjon bare to måneder før åpning. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
TV 2 avslører:

To måneder før åpningen måtte Bane Nor ha tolk til kritiske dokumenter

To måneder før åpningen av Follobanen ble Samferdselsdepartementet varslet om at driftskritiske dokumenter ikke forelå på norsk.

Interne dokumenter TV 2 har fått innsyn i, avdekker at Samferdselsdepartementet i oktober ble varslet om hittil ukjente språkutfordringer i arbeidet med Follobanen.

Den 13. oktober i fjor mottok konsernsjefen i Bane Nor et brev fra Samferdselsdepartementet.

I brevet kom det frem at sentral dokumentasjon knyttet til den fremtidige driften av Follobanen ennå ikke fantes på norsk – bare to måneder før åpning.

UKJENT: Viktig informasjon var ukjent to måneder før åpning. Foto: Skjermdump
UKJENT: Viktig informasjon var ukjent to måneder før åpning. Foto: Skjermdump

«Vi er kjent med at Spordrift i lengre tid har etterlyst dokumentasjon på et driftsopplegg for Blix-tunnelen i forbindelse med åpningen av Follobanen», skrev utredningsleder Kathrine Marie Reksterberg i Samferdselsdepartementet i brevet til Bane Nor.

«Selskapet opplever at det har vært svært vanskelig å få driftskritisk informasjon fra BaneNOR/utbygger, tross mange etterlysninger. Dokumentasjonen skal foreligge nå, men på spansk», advarte Reksterberg.

At dokumentasjonen var på spansk, er i ettertid blitt tilbakevist.

Dokumentene er nødvendige og må være på norsk for at det skal være trygt å kjøre tog på banen, sier Bane Nor selv.

Det er Spordrift som skal drifte og gjøre vedlikehold for Bane Nor.

UTSATT: Gjenåpningen av Follobanen ble utsatt fra 1. til 12. februar. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
UTSATT: Gjenåpningen av Follobanen ble utsatt fra 1. til 12. februar. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Måtte hyre tolk

Konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, fikk beskjed om å svare departementet innen 24. oktober.

TV 2 har fått innsyn i svaret fra Frimannslund.

Frimannslund forklarer i svaret at dokumentene ikke er skrevet på spansk, men på engelsk.

Nå, i januar, gjentar Bane Nor overfor TV 2 at dokumentasjonen ikke har vært på spansk. De mener det må være en misforståelse.

SJEF: Gorm Frimannslund, konserndirektør i Bane Nor måtte be om hjelp til oversettelse av kritiske dokumenter. Foto: Truls Aagedal / TV 2
SJEF: Gorm Frimannslund, konserndirektør i Bane Nor måtte be om hjelp til oversettelse av kritiske dokumenter. Foto: Truls Aagedal / TV 2

I oktober skrev Frimannslund at det var fremforhandlet en avtale om at dokumentene, som består av 537 driftskritiske dokumenter, skulle foreligge på engelsk innen 30. oktober.

Deretter måtte de oversettes til norsk.

Ifølge svaret fra Bane Nor var det så kritisk for åpningen at de måtte hente inn hjelp til oversettelse.

«Bane NOR har intensivert arbeidet med å oversette driftskritisk dokumentasjon fra engelsk til norsk. Ekstern kapasitet til dette arbeidet er innhentet. Det er ett omfattende arbeid og fremdriften er på kritisk linje», skrev Frimannslund i sitt svar i oktober.

Først klart mars 2023

I det samme brevet ga han beskjed til departementet om at det ville foreligge en «forenklet» versjon av de nødvendige dokumentene til oppstart.

Bane Nor sa i oktober at de kunne åpne Follobanen 12. desember, men med forenklet informasjon.

All videre dokumentasjon, som blir betegnet som kritisk vil bli klart i løpet av mars 2023.

«At Spordrift har manglende kjennskap til anlegget kan eventuelt være utfordringer ved feil som påvirker togtrafikken og oppetid/regularitet. Som et avbøtende tiltak for dette, forlenger prosjektet enkelte faglige nøkkelpersoner videre utover i 2023», forklarer Frimannslund.

Har ikke hørt mer om saken

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) forteller til TV 2 at departementet ikke har hørt noe mer om saken i ettertid.

– Etter at vi da spurte Bane Nor om dette som Spordrift tok opp, så fikk vi en forsikring fra Bane Nor om at de ville få oversettelse på plass, og at det ville være på plass før åpning, og at de ikke ville åpne banen med mindre dette forelå, sier han.

– Så har vi oppfordret Spordrift om å melde ifra hvis det var en bekymring knyttet til det i ettertid, og det har vi ikke da fått noen tilbakemeldinger om.

Så du har ikke hørt noen flere bekymringer etter dette?

– Det har vi ikke.

– Er du trygg på at alt da er i orden i dag?

– Jeg forutsetter at Bane Nor har gjort som de da ga beskjed om, at de oversatte denne dokumentasjonen før åpning.

Nygård understreker at han ikke som samferdselsminister kan garantere at Bane Nor har gjort det de lovte å gjøre.

– Men det er i hvert fall slik at de har forsikret oss om at de ikke ville åpne banen hvis ikke dette forelå på norsk.

ÅPNING: Statsminister Jonas Gahr Støre, kong Harald og kronsprins Haakon under den høytidelige åpningen av Follobanen. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2
ÅPNING: Statsminister Jonas Gahr Støre, kong Harald og kronsprins Haakon under den høytidelige åpningen av Follobanen. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Ferdig to uker før åpning

Utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane Nor bekrefter overfor TV 2 at den driftskritiske informasjonen ble oversatt i tide.

– I forkant av at Follobanen åpnet 11. desember, var alt vi trengte av driftskritisk dokumentasjon oversatt til norsk, sier hun.

Den driftskritiske dokumentasjonen ble overlevert 25. november 2022, ifølge Undrum – to uker før åpning.

– De som skulle drifte og vedlikeholde anlegget, fikk i tillegg praktisk opplæring i tunnelen samt kursing i forkant av at banen åpnet. Siden all driftskritisk dokumentasjon forelå på norsk før Follobanen åpnet, har det ikke vært utfordringer knyttet til dokumentasjonen i forbindelse med arbeidet med å feilrette den midlertidig stengte banen, forklarer hun.

Den resterende dokumentasjon er ifølge Undrum ikke driftskritisk. Den blir oversatt fra engelsk til norsk innen midten av mars.

– Dette dreier seg om brukerhåndbøker, som vi ikke bruker til daglig for å drifte og vedlikeholde Follobaneanlegget.

STRØMPROBLEMER: Follobanen måtte innstille på grunn av strømproblemer, fikk passasjerene vite. Foto: Espen Eide / TV 2
STRØMPROBLEMER: Follobanen måtte innstille på grunn av strømproblemer, fikk passasjerene vite. Foto: Espen Eide / TV 2

Utsatt nok en gang

Så langt har Follobanen kostet skattebetalerne over 37 milliarder kroner.

Det gikk tog på banen i sju dager før alt ble stengt. Alvorlige feil på et nytt strømsystem førte til røykutvikling flere steder.

Banen ble først stengt ut januar, men torsdag ble det kjent at den ikke vil åpne igjen før 12. februar.

Bane Nor beklager nok en utsettelse på Follobanen.

Samferdselsministeren har kritisert dem for å være «for optimistiske».

– Det er skuffende at vi nok en gang får en utsettelse av gjenåpningen. Det hadde ikke passasjerene fortjent, de har forventninger om at ny infrastruktur skal virke, og det har også vi fra departementet sin side, sa Nygård til TV 2 Nyheter torsdag.