To dømt for grovt bedrageri

To tidligere gründere, eiere og styremedlemmer i Nordic Securities AS er dømt til fengsel i tre år og ni måneder for grovt bedrageri og grovt brudd på god forretningsskikk.

I tillegg får to tidligere ansatte meglere fengselsstraff for grovt brudd på god forretningsskikk.

– Det er to omfattende dommer på til sammen 230 sider, og vårt inntrykk er at tingretten har gjort en grundig vurdering, sier påtaleansvarlig i saken førstestatsadvokat Trude Stanghelle.

De to gründerne er dømt etter at de lot være å opplyse om den høye risikoen forbundet ved kjøp av aksjer i The Nordic Group AS.

Retten mener de to, gjennom misbruk av et profesjonelt verdipapirforetaks tillit, har lurt et stort antall fornærmede til å investere store beløp i TNG-aksjer.

De fornærmede er tilkjent erstatning på til sammen 17,5 millioner kroner. Gründerne selv får inndratt 12,6 millioner kroner.

– På vegne av de fornærmede er vi fornøyd med at de har fått tilkjent erstatning for sitt tap. Investeringsbedragerier er et økende samfunnsproblem, som er ressurskrevende å etterforske og iretteføre. Det er særlig alvorlig at bedrageriet er begått av personer de fornærmede hadde stor tillit til, sier Stanghelle.

Anker saken

Elden Advokatfirma, som har forsvart de to, uttaler onsdag at de velger å anke saken.

– Verdipapirloven har et sett med reguleringer som er ment å sikre forbrukervernet, og det er reglene om det børsnoterte markedet, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma.

Han mener dommen bygger på uholdbar bruk av bedrageribestemmelsen, og at det er gjort en feilvurdering.

– Her griper tingretten grunnleggende feil, ved å bygge på oppfatninger om hvorvidt det var mulig for kjøperne «å forstå hvor høy tapsrisiko som forelå, eller hvor lite sannsynlig en gevinstmulighet var.», mener Brosveet.

– Dette er temaer som per definisjon ikke kan danne grunnlag for bedrageri. Det er vurderings-størrelser om fremtid, som i sin natur ikke kan være «sanne» eller «usanne».

Mer innhold fra TV 2