Disse åtte barna kom til Skandinavia fra Kina. Ett av dem forsvant fra et norsk asylmottak og ble funnet i Sverige hos en smuglerliga, før det ble tatt hånd om av norske utlendingsmyndigheter og barnevernet. Ett annet barn bor også i Norge. De resterende seks barna ble sendt videre ut i Europa av smuglerligaen og forsvant. (Foto: Politiet)
Disse åtte barna kom til Skandinavia fra Kina. Ett av dem forsvant fra et norsk asylmottak og ble funnet i Sverige hos en smuglerliga, før det ble tatt hånd om av norske utlendingsmyndigheter og barnevernet. Ett annet barn bor også i Norge. De resterende seks barna ble sendt videre ut i Europa av smuglerligaen og forsvant. (Foto: Politiet)

To av disse barna slapp unna menneskehandlerne

Lever i dag med ny identitet i Norge.

Myndighetene i de skandinaviske landene anslår at over 100 kinesiske barn de siste årene har forsvunnet fra asylmottak. Barna ender opp som ofre for kriminelle bakmenn engasjert i menneskehandel. Dette er en omfattende internasjonal virksomhet som øker i omfang. Så fort dere har rømt og reiser til Oslo, ringer dere til meg. I 2005 ble det oppdaget at Norge sammen med Sverige og Danmark blir brukt som transittland av barnesmuglere.

Mer innhold fra TV 2