Strømsjokk for mange kunder

Tinde Energi legger ned

Etter flere negative opplevelser og foretaksstraff fra Forbrukertilsynet legges Tinde Energi ned som strømselskap.

Strømleverandøren Tinde Energi legges ned. Det bekrefter administrerende direktør Raymond Henriksen overfor TV 2 sent onsdag kveld.

– Jeg synes det er kjedelig og jeg beklager særlig overfor de mange lojale kundene våre som nå vil stå uten strømleverandør, sier Henriksen.

Han sier det er flere grunner for at ledelsen nå velger å gi seg i strømmarkedet.

– Kunder utnytter systemet

– Vi har dessverre opplevd at både privatkunder og bedriftskunder har utnyttet strømstøtte-ordningen og økt strømforbruket sitt dramatisk samtidig som de har en fastpris-avtale. Vi har flere eksempler på at det er opprettet ladeklubb, folk har satt opp store dataservere opp mot Bitcoin og enkelte har til og med satt panelovner ute på terrassen for å bruke mer strøm og dermed tjene på strømstøtte-ordningen.

Raymond Henriksen i Tinde Energi sier til TV 2 at disse momentene i tillegg til at selskapet ikke får kreve forhåndsbetalt strøm gjør at det er umulig å drive videre.

GIR OPP: For mange negative opplevelser og foretaksstraff førte til at Tinde Energi legges ned. Foto: Audun Braastad
GIR OPP: For mange negative opplevelser og foretaksstraff førte til at Tinde Energi legges ned. Foto: Audun Braastad

Foretaksstraff

Forbrukertilsynet varslet 2. desember om at de ville ilegge selskapet tre millioner kroner i foretaksstraff og eieren, Raymond Henriksen et personlig forelegg på 400.000 kroner.

– Dette var i utgangspunktet tiltenkt næringskundene våre, men vi trakk vilkårsendringen så det er de gamle vilkårene som gjelder, uttalte Henriksen etter at forelegget ble kjent.

Krevde kundens strømstøtte

Bakgrunnen for gebyrene er at Tinde Energi onsdag 30. november sendte brev til flere kunder om at selskapet vil kreve å få utbetalt den statlige strømstøtten som kunder med fastprisavtale måtte få fra nyttår.

Endringene i vilkårene vil si at kunder med fastprisavtale på under 70 øre per kilowattid - og som får utbetalt strømstøtte fra staten via nettselskapene i måneder hvor spotprisen i gjennomsnitt er over 70 øre - må betale denne støtten til strømselskapet.

I tillegg til dette har selskapet endret vilkårene slik at kundene med fastprisavtaler må betale full spotpris/markedspris for forbruk over 20.000 kWh/år for enebolig og 8.000 kWh/år for leilighet.

Økte sikkerhetskrav

I et brev som ble sendt ut til Tinde Energis kunder sent onsdag kveld står det at selskapets leverandører vurderer risikoen for selskapet som betydelig større og har derfor økt sikkerhetskravet. Dette kravet skal ikke selskapet ha muligheter for å innfri.

GARANTERES STRØM: Kundene til Tinde Energi får pliktgaranti fra nettleier fram til sommeren. Foto: Tor Richardsen
GARANTERES STRØM: Kundene til Tinde Energi får pliktgaranti fra nettleier fram til sommeren. Foto: Tor Richardsen

– Senest 4. januar

Tinde Energi vil avvikle kundenes forhold til selskapet forløpende og senest 4. januar er det slutt på leveransene fra selskapet.

Videre i brevet fra strømselskapet står det at kunden får pliktleveranse fra nettleier der staten har regulert den som spotpris med maksimalt 6,25 øre som påslag.

Ingen mister jobben som følge av nedleggelsen av Tinde Energi.