har anbefalt nye tiltak til regjeringen:

– Tiltakene vi har nå er ikke nok

Helsedirektoratet og FHI mener det må nye tiltak til for å bremse smittespredningen.

Flere store norske byer har de siste ukene hatt utfordringer med høye smittetall.Beskjeden fra myndighetene har imidlertid vært at det er hver enkelt kommunes ansvar å slå ned smitten ved å innføre lokale tiltak.Men nå mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det er på tide å se på saken på nytt.- Det ser i hvert fall ut som de tiltakene vi har nå, ikke er tilstrekkelig for å snu smittetrenden. Dette har også noe med etterlevelse å gjøre, at nok mennesker