Fiskeri:

Tiltak for å bygge opp kysttorsken i nord

Nærings- og fiskeridepartementet innfører ytterligere tiltak for å styrke bestanden av kysttorsk i nord.

TORSK: Regjeringen gjør tiltak for å bygge opp kysttorsken i nord. Foto: Cornelius Poppe/ NTB
TORSK: Regjeringen gjør tiltak for å bygge opp kysttorsken i nord. Foto: Cornelius Poppe/ NTB

– Jeg er glad for at de nye tiltakene for kysttorsk nå er klare. Vi har funnet gode løsninger som vil styrke bestanden, samtidig som det er tatt hensyn til de mest utsatte i næringen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

De nye tiltakene skal redusere uttaket av kysttorsk for å bygge opp bestanden og sørge for maksimalt langtidsutbytte.

Tiltakene som innføres nå inkluderer en økning av minstemålet for torsk innenfor grunnlinjene, økt maskevidde i snurrevadfisket etter torsk, og begrensninger i fisket etter torsk innenfor fjordlinjene.

Andre tiltak som skal behandles i en videre prosess går ut på å verne gytefelt for kysttorsk, og å tilpasse lokale forbudsområder i Troms og Finnmark.