Tillatter igjen shortsalg i finansinstitusjoner

Kredittilsynet tillater igjen såkalt shortsalg med aksjer og grunnfondsbevis i finansinstitusjoner, etter å ha satt ned foten for dette i fjor høst.

Tilsynet henviste til verdipapirhandellovens paragrafer om forbud mot urimelige forretningsmetoder når det gjaldt handel der selgeren låner aksjer og selger dem til gjeldende pris, for så å kjøpe aksjen senere til den da gjeldende prisen og satse på at dette skal gi gevinst.

Bakgrunnen for forbudet mot slik såkalt shorthandel var en ekstraordinær markedssituasjon og uvanlige markedsbevegelser.

Markedssituasjonen har endret seg og er nå av en slik karakter at det ikke lenger på generelt grunnlag anses å være i strid med verdipapirhandelloven å handle short i de berørte aksjer og grunnfondsbevis, opplyser Kredittilsynet i en pressemelding. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2