Hodepine:

Tilbyr omstridt operasjon – nå får han kritikk

Som eneste kirurg i Norge, reiser plastisk kirurg Bjørn Tore Haga rundt på ulike private klinikker og gjennomfører en omstridt migreneoperasjon.

Over 800.000 nordmenn sliter med migrene.

Norske sykehus melder om sprengt kapasitet og store utfordringer med å gi disse pasientene nødvendig behandling.

For de aller fleste er det medisiner som er løsningen på smertene.

Men de tre siste årene har en rekke plastikkirurger i blant annet USA, operert migrenepasienter ved å gjennomføre en såkalt nervedekompresjon.

I Norge derimot, møter metoden sterk motstand hos nevrologer og noen av landets fremste hodepineeksperter.

– En læringskurve

En av de som ble nysgjerrig på resultatene fra USA var hånd- og plastikkirurg Bjørn Tore Haga. Han ønsket derfor å prøve det ut på sine egne pasienter også.

Siden 2019 har han reist rundt på private klinikker i Bergen, Trondheim, Stavanger og Ålesund og gjennomført inngrepet.

LOVENDE: Bjørn Tore Haga er den første i Norge som gjennomfører nervedekompresjon hos migrenepasienter. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2
LOVENDE: Bjørn Tore Haga er den første i Norge som gjennomfører nervedekompresjon hos migrenepasienter. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Frem til nå har han operert over 100 norske migrenepasienter.

– Hva kan du si om resultatene av disse operasjonene? Er det utelukkende positivt?

– Ja, det vil jeg si. Det er en læringskurve på dette her, så en blir flinkere til å velge ut pasienter og kirurgisk teknisk til å operere. De fleste opplever god effekt av operasjonen, sier Haga til TV 2.

Sterk motstand

Erling Andreas Tronvik er overlege på nevrologisk avdeling ved St. Olavs hospital, og leder av Norsk senter for hodepineforskning.

Han er blant dem som er svært skeptisk til migreneoperasjonen.

– Det er betydelige mangler i de studiene som er gjort, og det er ingen kontrollerte studier som tilfredsstiller gode vitenskapelige standarder, sier Erling Andreas Tronvik til TV 2.

Tronvik sier at inngrepet ikke støttes av nevrologer som har hodepine som spesialfelt.

Bergens Tidende har også omtalt migreneoperasjonen.

KRITISK: Erling Andreas Tronvik, overlege og professor ved St. Olavs hospital i Trondheim, er en av flere som er kritisk til at private klinikker tilbyr migreneoperasjon. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
KRITISK: Erling Andreas Tronvik, overlege og professor ved St. Olavs hospital i Trondheim, er en av flere som er kritisk til at private klinikker tilbyr migreneoperasjon. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Eneste i Norge

Ifølge en klinisk studie, publisert hos Det nasjonale biblioteket for medisin i USA, ble det registrert en forbedring hos 129 av 153 pasienter, ett år etter inngrepet.

Haga syntes resultatene fra USA var lovende, og ble dermed den første kirurgen i Norge til å gjennomføre operasjonen.

Så vidt han vet, er han fortsatt den eneste plastikkirurgen i landet som gjennomfører dette inngrepet.

Slik foregår operasjonen

Operasjonen foregår i narkose. Det legges et snitt på øvre øyelokk. Kirurgen dissekerer seg inn til den benete kanten i øvre del av øyehulen.

Vi følger denne innover mot neseroten. Her finner vi nervene som kommer ut av øyehulen.

Disse kalles supraorbitalis og supratrochlearis. Disse nervene kan gå i kanal gjennom beinet (orbita) eller en kanal som dannes av en tynn hinne omkring nerven.

Ofte går nerven sammen med både en arterie og vene. Disse to nervene friprepareres slik at de får bedre plass. Hos noen løsnes bindevevet som strammer rundt nervene, mens hos andre må man meisle litt i beinet for å frigjøre nerven.

Kilde: Stavanger plastikkirurg

I USA har et av landets fremste sykehus, Massachusetts General Hospital, et eget program for migrenepasienter.

Ifølge sykehuset har de opplevd sterk forbedring hos pasientene som har fått gjennomført en nervedekomprasjon.

– En fersk studie viser en signifikant forbedring i migrenesymptomer hos over 90 prosent av pasientene som har gjennomført operasjonen, skriver de på sine hjemmesider.

USA: Massachusetts General Hospital er kåret til USAs åttende beste sykehus. De er en av flere amerikanske sykehus som tilbyr migreneoperasjon. Foto: Jim R. Bounds / AP
USA: Massachusetts General Hospital er kåret til USAs åttende beste sykehus. De er en av flere amerikanske sykehus som tilbyr migreneoperasjon. Foto: Jim R. Bounds / AP

– Ikke tilstrekkelig

Overlege ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Anne Hege Aamodt, anbefaler ingen migrenepasienter å gjennomføre denne typen operasjon.

Hun mener det er en god grunn til at ingen offentlige sykehus i Norge tilbyr denne typen operasjon.

Har du et tips?

Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2.

Har du innspill til denne saken eller tips til noe annet vi bør skrive om? Ta gjerne kontakt på helse@tv2.no

–  Migrene er kompleks nettverkssykdom i hjernen. Selv om noen migrenepasienter har triggerpunkter,  er det er i dag ikke tilstrekkelig dokumentasjon som viser at det å operere nerver i hodebunnen er effektiv behandling av migrene, sier Aamodt. 

FRARÅDER: Overlege på nevrologisk avdeling på OUS, Anne Hege Aamodt, fraråder sine pasienter å gjennomføre en migreneoperasjon. Foto: Per Haugen / TV 2
FRARÅDER: Overlege på nevrologisk avdeling på OUS, Anne Hege Aamodt, fraråder sine pasienter å gjennomføre en migreneoperasjon. Foto: Per Haugen / TV 2

Den amerikanske hodepineforeningen har siden 2015 vært tydelige i sine anbefalinger om at denne typen kirurgi ikke bør foregå utenom studier. Aamodt slutter seg til disse rådene.

En studie fra 2015 konkluderte med at operasjonen ikke har noen effekt, og at det kun er placebo som gjør at pasientene føler seg bedre.

– For å kunne vise en eventuell effekt av denne typen behandling vil det måtte gjennomføres kontrollerte randomiserte studier med både kirurgiske og pasient-rapporterte effektmål, robust rapportering av uønskede hendelser og med mange nok deltakere, sier Aamodt.

Har forståelse for pasientene

Selv om overlegen ikke vil anbefale pasienter å gjennomføre en slik operasjon privat, forstår hun at noen velger å gjøre det.

– Jeg har forståelse for at folk med komplisert hodepine prøver å kjøpe seg annen type behandling, sier Aamodt.

Overlegen tror mange som sliter med migrene ikke har fått tilgang på optimal helsetjeneste.

– Den største utfordringen i hodepinefeltet er ikke at det ikke finnes effektiv behandling, men at helsetjenesten er organisert slik at pasientene ikke kommer til og får tilgang på det, sier overlegen.

Bjørn Tore Haga Overlege plastikkirurgi her på Medi 3 i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Støtter ikke dette

Hos Stavanger plastikkirurgi koster en migreneoperasjon mellom 25.000 og 55.000 kroner, ifølge deres egne prislister.

Tronvik ved St. Olavs er kritisk til at private klinikker tilbyr operasjoner med liten dokumentert forskning.

– Jeg støtter ikke dette. All behandling bør ha tilfredsstillende dokumentasjon, og være i tråd med gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Helsedirektoratet har som ansvar å forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren.

De opplyser til TV 2 at de imidlertid ikke har noe med hvilke operasjoner private klinikker ønsker å tilby.

– Det er opp til hver enkelt virksomhetseier å utøve forsvarlige helsetjenester, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Thomas Berg.

– Kun lindrende

15 av inngrepene Haga har gjort, er gjennomført hos den private klinikken Volvat.

Det opplyser medisinsk direktør Lillan Dyvik Ellingsen til TV 2.

Hun mener det er viktig å presisere at det ikke er mulig å bli helt frisk av operasjonen.

– Ingen av de nåværende behandlingsformene er kurerende, kun lindrende, sier Dyvik Ellingsen.

Den medisinske direktøren understreker at de er godt kjent med skepsisen blant norske og internasjonale nevrologer.

– Vi støtter oss til internasjonal forskning som viser til gode resultater ved kirurgi hos utvalgte pasienter.

SMERTER: Migrene er en svært smertefull sykdom. For de fleste er det medikamentell behandling som er løsningen. Illustrasjonsfoto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
SMERTER: Migrene er en svært smertefull sykdom. For de fleste er det medikamentell behandling som er løsningen. Illustrasjonsfoto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Bjørn Tore Haga sier han forstår lite av kritikken som kommer fra Tronvik og Aamodt.

– Jeg tror ikke de har satt seg inn i dette i det hele tatt. De pasientene jeg har operert, er de som har kommet til veis ende med nevrologene, de har ikke noe mer å tilby dem, sier han.

– Ikke dyrt

Haga understreker at han kun opererer migrenepasienter som har prøvd alt, og hvor medikamentell behandling ikke fungerer.

– Jeg vil si at risikoen for komplikasjoner er veldig lav. Det verste du risikerer er at det ikke har effekt, sier han.

– Hva tenker du om det etiske dilemmaet her, i den grad operasjonen kun er tilgjengelig privat?

– Jeg kan ikke svare på hvorfor det offentlige ikke har tatt dette til seg. Jeg føler en omtanke for de pasientene som ikke har noen muligheter, og som har prøvd alt.

Bjørn Tore Haga Overlege plastikkirurgi her på Medi 3 i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I det store bildet, mener Haga at en migreneoperasjon ikke er så dyrt, dersom det faktisk funker.

– Jeg er ikke ute etter å sko meg på dette, annet enn at jeg virkelig ønsker at denne pasientgruppen skal få et fullverdig liv og en god behandling.

Vil starte studie

For han har de siste årene opplevdes som svært givende.

– Det man ikke forstår før man kommer i kontakt med denne gruppen, er hvilken effekt det har på en hel familie, et sosialt liv og et arbeidsliv. Det er nesten ikke til å fatte.

Haga ønsker nå å kunne bruke sin erfaring og sine pasienter til å gjennomføre en norsk studie på dette.

– Jeg håper å få like gode resultater som mine amerikanske kollegaer har.