Tidligere hærsjef om norsk forsvarsevne: – Vi snakker om timer, i beste fall en dag eller to

BARDUFOSS/OSLO (TV 2): Forsvarssjefen vedgår at den operative evnen i beredskap for krise og krig er «mindre god».

- Hvor lenge kan Norge på egenhånd holde fortet ved et militært angrep?- Vi snakker om timer, i beste fall en dag eller to, i et klassisk scenario à la det vi ser utspille seg i Ukraina.- En dag eller to? Det er veldig dramatisk?- En dag eller to er egentlig ganske optimistisk. For hvis man tar i bruk den type missiler vi har sett brukt i Ukraina, li