– Ti personer i Norge knyttes til terror

Rundt ti navngitte personer som oppholder seg i Norge, kan knyttes til konkret terroraktivitet, går det fram av lekkede WikiLeaks-dokumenter.

Den norske terroristoversikten skal inneholde både norske og utenlandske navn, skriver VG.

Det konfidensielle, amerikanske notatet ble ført i pennen av den amerikanske ambassaden i Oslo etter et møte hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 21. oktober i fjor. På møtet deltok ansatte i Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og politiet.

Ifølge avisa sa norske myndigheter seg villige til å overlevere terroristlisten til amerikanske myndigheter. Grunnen til at det aldri ble noen avtale om utlevering av informasjon om både norske og utenlandske statsborgere, var at PST-sjef Janne Kristiansen satte foten ned, blant annet av personvernhensyn.

Leder av etterforskningsavdelingen i PST, Marie Sælør, var blant dem som deltok på møtet. Hun skal ifølge VG ha informert amerikanerne om at listen inneholdt rundt ti navn, et tall amerikanerne mente var lavt.

Det var meningen at norske myndigheter i bytte mot listen ville få tilgang til databasen Terrorist Screening Database, en global liste med navn på kjente og mistenkte terrorister. På den måten ville PST kunne sjekke asylsøkere og andre utlendinger i Norge opp mot registeret. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2