terror-politi-innspill-F - Politiets Fellesforbund ber etaten lære av 22. juli

Politiets Fellesforbund har lagt vekt på forebygging og læring i sine innspill til Politidirektoratets evalueringsrapport etter terrorangrepene sist sommer.

– Politiets Fellesforbund vil ha særlig fokus på forebygging i det videre arbeidet rundt 22. juli-saken, sier forbundsleder Arne Johannessen i forbindelse med at forbundet nå har oversendt sine innspill til Politidirektoratets evalueringsrapport.

– Det aller viktigste er å analysere alle sider som kan gi mer kunnskap om hvordan vi kan være i forkant og avdekke både terrorisme og annen alvorlig kriminalitet, sier Johannessen.

Politiets Fellesforbund er glad for at det har vært en grundig evaluering i alle berørte politidistrikt og særorgan. Han mener Politidirektoratets rapport gir et godt grunnlag for læring – noe han mener politiet må bli flinkere til.

– Det har tidligere vært en for dårlig læringskultur i politiet. Det svært viktig at 22. juli-evalueringen blir et vendepunkt for læring og oppfølging, avslutter han.

I innspillene påpeker forbundet blant annet at politiet må lære av erfaringen når det gjelder varsling og alarmmelding «slik at vi ved neste store hendelse ikke på nytt opplever slike fatale svakheter som vi så denne gang», heter det i oppsummeringen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2