terror-pf-utvalg-F - Politiets Fellesforbund skal vurdere 22. juli

Politiets Fellesforbund har opprettet en egen arbeidsgruppe som skal komme med innspill til 22. juli-kommisjonen og debatten i etterkant av terrorangrepene.

Det er ikke meningen at gruppen skal analysere eller vurdere arbeidet som ble utført av politiet 22, juli, men gruppen opprettes for å kunne komme med innspill til den regjeringsoppnevnte 22. juli-kommisjonen.

- Vi vil med forbundets fokus hente inn synspunkter, vurderinger, erfaringer og innspill fra våre medlemmer og tillitsvalgte. Dette blir viktig informasjon vi som forbund kan bygge videre på i vårt kriminalpolitiske arbeid, sier Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund.

Han mener det er viktig å kunne se helheten med hensyn til politiets innsats i forbindelse med terrorvirksomhet og annen alvorlig kriminalitet, og advarer mot å dra enkle og forhastede konklusjoner.

Arbeidsgruppen skal rapportere direkte til forbundslederen og består av representanter fra flere av forbundets lokalavdelinger. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2