terror-ombud-F - Barneombudet ber pressen være varsom

Barneombud Reidar Hjermann ber pressen være varsom med å eksponere ungdom som overlevde tragedien på Utøya og i Oslo, og deres pårørende og venner.

– Flere ungdom har angret på at de har uttalt seg gjennom mediene etter Utøya-tragedien, sier Hjermann. Barneombudet er bekymret hvis mediedekningen blir så belastende på ofrene at de vil få unødig store vansker med å bearbeide det som har skjedd.

– De barna og ungdommene som har opplevd skytedramaet på Utøya vil være traumatisert av hendelsen, og trenger å få jobbe med sine opplevelser under kontrollerte forhold med profesjonelle aktører. I en krise vil mange ha et stort behov for å fortelle sin historie for å mestre situasjonen. Da kan det være vanskelig å skille mellom en journalist på jobb og en terapeut eller et familiemedlem. Ungdom i akutt krise kan virke samlet på en måte som gjør at de fremstår sterkere enn de er.

– Selv gjort i den beste hensikt, bør pressen vite at de må gå forsiktig fram når de dekker Utøya-tragedien. Det understreket statssekretær Raymond Johansen (Ap) og AUF-leder Eskil Pedersen på tirsdagens pressekonferanse om framtiden til Utøya på Youngstorget.

Psykolog Atle Dyregrov som er leder for Kriseteamet i Bergen kommune, mener det i denne saken virker som mediene har kastet all vurderingsevne over bord. Dyregrov mener allikevel at medienes dekning av den kollektive mobiliseringen og sorgen har vært vellykket, men stiller seg kritisk til presentasjonen av de overlevendes historier. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2