terror-komm-emberland - – Kan bli en verkebyll i tiår framover

Seniorforsker Terje Emberland ved HL-senteret i Oslo er overrasket over at Den rettsmedisinske kommisjon stiller seg bak Breivik-erklæringen.

– Nå får vi se hva retten sier. Men jeg synes det er overraskende på bakgrunn av NRKs rapport onsdag om at minst tre i rettspsykiatrisk gruppe hadde hatt innvendinger mot erklæringen, sier Emberland til NTB.

– Hvis erklæringen om hans psykiske tilstand som paranoid schizofren blir stående, tror jeg dette vil bli en verkebyll i det norske samfunnet i flere tiår framover, sier religionshistorikeren.

Han har selv formulert sterk kritikk av rapporten fra de psykiatrisk sakkyndiges rapport og fastslått at de mangler kunnskap om den høyreekstreme internettkulturen.

– Jeg synes det er så mange sider ved psykiaternes erklæring at vi bør få en bredere vurdering. Vi vet for eksempel nå ikke i hvilken grad man har tatt hensyn til de mange kritiske kommentarer som er kommet, sier Emberland.

Han tror også at en situasjon der Breivik ikke blir straffedømt på grunn av utilregnelighet, fort vil kunne dukke opp hos konspirasjonsteoretikerne som «dekkoperasjon» fra norske myndigheters side. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2