terror-hoved-F - Forsker mener Breivik ligner Unabomberen

Anders Behring Breivik har flere fellestrekk med den fryktede Unabomberen i USA – blant annet diagnosen paranoid schizofreni, ifølge forsker Brynjar Lia.

En rekke kjennetegn ved Anders Behring Breiviks terrorunivers føyer seg inn i folden av det forskerne kjenner igjen fra andre terrorister, ifølge forsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). De låner gjerne taktikk, metoder og inspirasjon fra hverandre – ofte uavhengig av hvilken religion eller politisk fløy de tilhører – slik også Breivik har tilkjennegjort at han gjør.

Men Breivik skiller seg fra det store flertallet av terrorister på enkelte sentrale områder, ifølge forskeren; han mangler et konkret og nærliggende hevnmotiv og hans ekstreme voldsutøvelse overskygger budskapet han ønsker å framføre. Han poengterte at dess grovere volden er, desto vanskeligere er det å vinne tilhengere.

– De fleste terroraksjoner tar ikke menneskeliv, og ønsket hos terrorister om store dødstall er uvanlig. Massedrap er en dårlig strategi for lansering av et uferdig manuskript, sa Lia.

Den kjente terroristen som minner mest om Breivik, er Theodore Kaczynski – bedre kjent som den amerikanske Unabomberen, framholdt Lia i sitt vitneprov. Fra slutten av 1970-tallet til starten på 1990-tallet isolerte Kaczynski seg i en hytte uten strøm og vann og terroriserte USA ved å sende brevbomber til flyselskaper og universiteter i et forsøk på å endre samfunnsutviklingen.

Han klarte å drepe tre personer og skade 29 før han ble pågrepet i den som er blitt karakterisert som den største menneskejakten i amerikansk historie.

– Også Kaczynski kunne blitt massedrapsmann hvis flybomben hans hadde fungert. Og han hadde jo den samme diagnosen som det er snakk om i denne saken, framholdt Lia.

Riktignok er Kaczynski blitt diagnostisert som paranoid schizofren, men som i Anders Behring Breiviks tilfelle, var rettspsykiaterne også den gang uenige, ifølge nettstedet Psychology Today.

Breivik synes å være inspirert av Kaczynski, og har inntatt en av hans artikler i manifestet sitt – vel å merke etter å ha byttet ut det amerikanske begrepet «leftism» med «multiculturalism» og «black people» med «muslims».

Gule hevdet «kvalifisert gjetning» tilsier at 12.000-15.000 personer i Norge er enige i store deler av Breiviks tankeverden, og at antallet internasjonalt trolig er på flere hundre tusen mennesker.

Selv om forskeren framstår som selve personifiseringen av meningsmotstanden mot Breivik, var han stevnet som vitne av forsvaret, åpenbart for å synliggjøre at Breiviks virkelighetsforståelse, som danner grunnlaget for store deler av diagnosen hans, deles av et stort antall mennesker nasjonalt og internasjonalt.

Der terrorister i «gamle dager» var avhengig av et fysisk miljø form radikalisering, trening og indoktrinering, trenger dagens ensomme ulver aldri forlate gutterommet, ifølge Gules forklaring. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2