Terra-saken: – Lånene skulle ikke vært gitt

Terra-kommunene Haugesund og Narvik fikk fredag medhold i britisk rett i at lånene i Depfa Bank ikke skulle vært gitt. Bankens krav mot kommunene vil derfor bli redusert.

De to kommunene investerte flere hundre millioner kroner i det amerikanske obligasjonsmarkedet gjennom Terra Securities og Citigroup. Pengene ble imidlertid hentet hos irske Depfa bank, hvor Haugesund kommune lånte 231 millioner kroner, mens Narvik lånte 190 millioner kroner.

Investeringen var som kjent ingen suksess, og påførte de to kommunene store tap. I et forsøk på å få tilbake noen av de tapte pengene, gikk de to kommunene til sak mot den irske banken. De stoppet også nedbetalingen av den utestående gjelden.

Under rettssaken i London, som startet 21. april og pågikk i tre uker fram til 8. mai, hevdet kommunene at lånene på i overkant av 400 millioner kroner var ugyldig da de brøt med den norske kommuneloven. Haugesund og Narvik krevde derfor at banken skulle dekke kommunenes tap. De to kommunene har med fredagens kjennelse fått medhold i at lånene ikke skulle vært gitt, men ikke i at banken ska kompensere tapene deres.

– Avtalene er ulovlige og ugyldige etter norsk rett og ikke bindende. Virkningen av dette mellom partene vurderes etter engelsk rett, og retten er kommet til at begge parter plikter å tilbakebetale det de har mottatt fra den annen part. Dette er i tråd med kommunenes påstand, skriver ordfører Karen Margrethe Kuvaas i Narvik kommune i en pressemelding. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2