Tar uvaksinert helsepersonell i forsvar: – Vaksinen er ikke egnet til å hindre smitte

Professor Elling Ulvestad ved universitetet i Bergen mener kritikken mot helsepersonell som ikke har vaksinert seg er urettferdig.

MER SMITTE: Professor Elling Ulvestad ved Pandemisenteret i Bergen forventet økning i smitte etter gjenåpningen, men sier den har kommet raskere og mer massivt enn man så for seg. Foto: Kåre Breivik / TV2
MER SMITTE: Professor Elling Ulvestad ved Pandemisenteret i Bergen forventet økning i smitte etter gjenåpningen, men sier den har kommet raskere og mer massivt enn man så for seg. Foto: Kåre Breivik / TV2

En av ti helsearbeidere er ikke fullvaksinerte, og i forrige uke sendte Helsedirektoratet brev til norske kommuner om arbeidsgiveres ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere.Helsedirektoratet skriver i brevet at det legges til grunn at uvaksinerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten utgjør en større fare for pasienter enn de som er vaksinert. I brevet står det blant annet det kan få konsekvenser å ikke ta vaksine:«Det bør likevel gjøres kjent fo