Regjeringen kutter 115 millioner til frivillige:

– Tar fra de mest sårbare

Juss Buss, Fri rettshjelp, Matvett og krisesentrene mister millioner i støtte: – De tar fra de aller mest sårbare, sier kristesenter-leder.

TV 2 har ved en gjennomgang funnet ut at frivillige organisasjoner mister minst 115 millioner kroner neste år. For mange organisasjoner betyr det oppsigelser, nedleggelser og halvering av tilbudet.Krisesenteret i Oslo er en av organisasjonene som blir rammet. Hit kommer det hver måned 200 nye kvinner som er utsatt for vold og overgrep. I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å kutte én million kroner, det innebærer en halvering av støtten i forhold til forrige budsjett.-