SVINDEL: Ferske tall fra Telenor viser en kraftig økning i folk som opplever å bli utsatt for svindel. Selskapets teknologidirektør sier tallene er urovekkende. Foto: Privat og Simen Askjer / TV 2
SVINDEL: Ferske tall fra Telenor viser en kraftig økning i folk som opplever å bli utsatt for svindel. Selskapets teknologidirektør sier tallene er urovekkende. Foto: Privat og Simen Askjer / TV 2
Kraftig økning i svindelforsøk:

Tappet kontoene til Gunn: – Jeg ble paff, skremt og forbanna

To ferske undersøkelser fra Telenor viser en kraftig økning i svindelforsøk sammenlignet med i fjor. Det fikk Gunn Hagen oppleve på verst tenkelig vis.

I år har vi vært vitne til en rekke alvorlige hendelser som har bidratt til å øke bevisstheten på sikkerhet i Norge, Norden og Europa generelt.

Samtidig akselererer digitaliseringen av samfunnet i rekordfart, noe som innebærer både muligheter og sikkerhetsutfordringer.

Det er noe svindlerne utnytter i økende grad, ifølge Telenor.

– Null kroner på konto

En som virkelig har fått oppleve svindlere på nært hold er Gunn Hagen fra Sigdal. Forrige helg fikk hun nemlig kontoene tappet av noen som utga seg for å være henne.

– Jeg ble paff, skremt og forbanna. Jeg har verken vipps eller mobilbank på telefonen. Jeg bestiller knapt på nett, for det tør jeg ikke.

Hun sier til TV 2 det var samboeren hennes som oppdaget at noe var galt. Ettersom han begynte å motta meldinger fra bekjente.

– Jeg hadde begynt å sende ut rare meldinger, der det ble spurt om telefonnummer og sendt linker. Blant annet fikk datteren min en melding med en link.

Da hun senere skulle betale husleien, oppdaget hun at kontoene hennes var tomme.

– Det var ingen penger på konto, null kroner på begge to, understreker Hagen.

MELDING: Disse meldingene mottok datteren til Gunn Hagen i helgen. Foto: Privat
MELDING: Disse meldingene mottok datteren til Gunn Hagen i helgen. Foto: Privat

– Definitivt urovekkende

Hagen tok umiddelbart kontakt med banken og har politianmeldt forholdet. Hun er ikke alene i å ha opplevd svindel eller forsøk på svindel den siste tiden.

I en undersøkelse gjennomført i oktober av Kantar for Telenor svarer nesten seks av ti at de har opplevd svindelanrop eller phishing-forsøk.

– Det er ganske heftige tall, sier Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør for Norden i Telenor, til TV 2.

UROVEKKENDE: Teknologidirektør for Norden i Telenor, Ingeborg Øfsthus, sier økningen i svindelforsøk er urovekkende. Likevel fører det til bevissthet på særlig tre områder. Foto: Martin Philip Fjellanger / Telenor
UROVEKKENDE: Teknologidirektør for Norden i Telenor, Ingeborg Øfsthus, sier økningen i svindelforsøk er urovekkende. Likevel fører det til bevissthet på særlig tre områder. Foto: Martin Philip Fjellanger / Telenor

I perioden mai til juni ble det gjennomført 24 millioner anrop i Norge. 3,7 millioner av disse var spam- og svindelanrop.

Sammenlignet med i fjor er dette en økning på hele 50 prosent, viser en fersk dataanalyse fra Telenor.

– Jeg vil si at det er definitivt urovekkende at en så stor del av befolkningen opplever svindelanrop, sier Øfsthus.

Hun peker på at dette fører til mer bevissthet på tre områder.

 1. Det trengs sikkerhetstiltak.
 2. Kontinuerlig innsats for å blokkere samtaler.
 3. Kontinuerlig innsats for å være i forkant av svindlerne.

Øfsthus legger til at økningen også er et bevis på den store investeringen Telenor gjør innen sikkerhetsinfrastruktur og utvikling av tjenester er viktig.

– Vi ser når vi har målrettet innsats blokkerer så mange samtaler, får vi faktisk en nedgang i det som kommer igjennom til Telenors kunder. Det nytter.

Kantars undersøkelse om svindel

 • Over 1 av 2 har opplevd svindelanrop (57 prosent)

 • 1 av 3 har blitt utsatt for forsøk på investeringssvindel (31 prosent)

 • Over 1 av 2 har blitt utsatt for phishing-forsøk (59 prosent)

 • Omtrent 1 av 2 er bekymret for svindel når de netthandler (46 prosent)

 • 1 av 3 lar bekymringene for svindel styre om de handler på nett (32 prosent)

Funnene er hentet fra en befolkningsrepresentativ spørreundersøkelse i Norden gjennomført av Kantar i oktober. Tallene nevnt ovenfor gjelder Norge, men vi vil i løpet av få dager få resultatene fra de andre nordiske landene.

Kreative svindlere

Hun beskriver jobben med å blokkere svindelanrop som et kappløp mot de som er ute etter å svindle kundene deres.

– Bare i Norge har vi blokkert 24 millioner svindelanrop i år. Det er kjempestore tall, og samtaler vi har unngått, men skurkene jobber hele veien med å omgå systemene.

Når Telenor går gradvis til verks med å blokkere anrop har det en effekt. Ettersom antall svindelanrop som kommer igjennom til deres kunder går ned, forklarer Øfsthus.

– Men de er kreative og blir aldri ferdig. Det er altså en katt og mus-lek mot disse kreftene.

Fremover mener teknologidirektøren det det er viktig at Telenor fortsetter det løpet selskapet kjører i dag. Nemlig å utvikle blokkeringsfunksjonaliteten.

– Jeg tror det er viktig å snakke om dette og skrive om dette. Den økende bevisstheten gjør at vi får på plass løsninger og kundetjenester som kan hjelpe

Flere tar grep

Øfsthus sier det er vanskelig å si om noen er mer utsatt for telefonsvindel enn andre basert på denne undersøkelsen. Men hun forklarer at tallene er så høye at det treffer veldig mange i befolkningen.

– Det treffer bredt, og så er spørsmålet hvordan det blir tatt i mot av den enkelte kunden. Har man en sikkerhetstjeneste knyttet til abonnementet, er man mer beskyttet.

Hun sier mer digital svindel og økende sikkerhetstrusler gjør at folk trenger løsninger for digital sikkerhet, og at behovene er svært like på tvers av de nordiske landene.

En av løsningene Telenor tilbyr er en sikkerhetspakke, som blant annet inneholder ID-monitorering, svindel-forsikring og trygg WiFi-surfing.

Salget de siste månedene kan tyde på at flere tar grep for å sikre seg mot sikkerhetstrusler.

– Vi ser definitivt gode tall med en økning i kunder fra måned til måned. Det tar av og er blant de tjenestene vi har størst økning på, både i Norge og i Norden, sier Øfsthus.

SVINDLERE: Sebastian Takle i DNB er tydelig på hva som er hovedutforingen med svindlerne nå. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB
SVINDLERE: Sebastian Takle i DNB er tydelig på hva som er hovedutforingen med svindlerne nå. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Sebastian Takle er leder for Financial Cyber Crime Center i DNB. Han tror folk har blitt mer bevisste rundt svindel og tar grep.

– Ser man dette over en periode over flere år, er det en økt bevissthet hos finansinstitusjonene, politiet og media. Det mener jeg er viktig.

Kommet for å bli

Takle sier tallene fra Telenor er gjenkjennbare, og er noe DNB har sett mye mer av det siste året enn tidligere.

– Vi opplevde en dramatisk økning i fjor sommer. Vi omtalte det lenge som en bølge og trodde det skulle gå over. Et godt år etter er det fremdeles en voldsom økning.

Analyse av svindelanrop

 • I perioden mai-juni ble det gjennomført 24 millioner anrop i Norge. 3,7 millioner av disse var svindel og spam-anrop.

 • Sammenlignet med i fjor, innebærer dette at svindel og spam-anrop økte med hele 50 prosent.

 • Det plasserer Norge på andreplass i Norden når det gjelder økningen av svindel/spam. Danmark kommer på topp, med en økning på 56 prosent. Sverige og Finland opplevde en økning på henholdsvis 49 prosent og 27 prosent.

 • Så langt i år har Telenor blokkert 194 millioner svindelanrop globalt. Over 24 millioner svindelanrop blokkert i Norge.

Funnene ovenfor er hentet fra en fersk dataanalyse gjennomført av Hiya. En ekstern partner av Telenor. Dataanalysen baseres seg på bruk av Samsung Smart Call-data mellom mai og juli 2021 og 2022 i Norden. Sistnevnte kulepunkt er hentet fra Telenors egne data.

Han viser særlig til en økning i phishing-saker og svindelforsøk i chatteprogrammer, som Messenger og WhatsApp.

– Blir noen grupper mer rammet av svindelforsøk enn andre?

– Phishing-angrep påvirker alle. Så er det kanskje sånn at vi kan se på forskjellige kampanjer hvem som treffes hardest.

Alle er representert, understreker Takle. Han sier phishing er en kriminalitetsform som når bredt ut og påvirker ganske mange.

– Det er blitt et voldsomt problem. For noen år siden var dette bare bakgrunnsstøy, mens nå er det noe vi bruker mest tid på å håndtere.

Han sier trusselaktørene stadig blir flinkere og opererer på et helt annet nivå enn tidligere.

– Selv om vi er bevisste på det, klarer vi ikke gardere oss hundre prosent. Hovedutfordringen nå er at angrepene har blitt så mye bedre.

Øfsthus i Telenor understreker at svindelforsøk er et problem man aldri blir ferdig med.

– Dette er et kappløp. Det er aktører der ute som utvikler seg hver dag.

Her blir fiskeren tatt på fersken: