Hadia Tajik med ny bok:

Tajik mener Vestre burde vært klimaminister

Hadia Tajik (Ap) har ingen tro på Støre-regjeringens metode for å nå klimamålene. Hun vil ta klimapolitikken fra Andreas Bjelland Eriksen, og gi ansvaret til Jan Christian Vestre.

FORFATTER: Ap-politiker Hadia Tajik mener det må større grep til for å sikre at Norge når egne klimamål. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
FORFATTER: Ap-politiker Hadia Tajik mener det må større grep til for å sikre at Norge når egne klimamål. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Dersom statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde tatt klima ut av dagens Klima- og miljødepartement og gjort Ap-nestleder Jan Christian Vestre (Ap) til nærings- og klimaminister, ville det satt fart på regjeringens klimapolitikk, mener Hadia Tajik (Ap).

– Det ville vært kjempespennende hvis man hadde slått sammen Næringsdepartementet og Klimadepartementet, og at nestlederen i Arbeiderpartiet hadde vært den førende stemmen for klima, sier hun.

Tajik har lagt bak seg en periode i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og torsdag kommer hennes nye bok «Drømmer for min datter» ut hos Tiden Norsk Forlag.

 Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Går ikke opp

Ap-politikeren understreker at hun ikke tar stilling til hvem som skal styre de ulike departementene, men mener Støre ikke vil nå klimamålene med dagens måte å jobbe på.

– Når jeg har gått grundig inn i klima- og energipolitikken, så har det blitt tydelig for meg at regnestykkene ikke går opp. Vi har satt oss noen mål og ambisjoner som vi ikke har sterke nok tiltak for å kunne innfri, fastslår hun.

Til datteren Sofia

Tajik og ektemannen Kristian Skard fikk en datter i januar 2021, og hun har vært en inspirasjon under skrivingen.

– Hun er omtrent en meter og heter Sofia og springer omkring og har forventninger til meg. Det har gjort at jeg har hatt en egen driv til å se på de forpliktelsene vi har for neste generasjon, sier Tajik.

Vi kan komme ganske langt med kjøp av klimakvoter, men det trengs en systemendring for at Norge skal nå målet om 55 prosent klimakutt innen 2030, mener hun.

BRANNFAKKEL: Aps Hadia Tajik mener ansvaret for klimapolitikken bør ligge under Ap-nestleder Jan Christian Vestre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
BRANNFAKKEL: Aps Hadia Tajik mener ansvaret for klimapolitikken bør ligge under Ap-nestleder Jan Christian Vestre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vi har ikke tiltak som samsvarer med det målet.

Det haster å ta nye grep fordi klimaendringene vil kunne føre til dramatiske endringer i livsgrunnlaget vårt, advarer hun.

– Vi har dårlig tid og må lykkes. Vi er rett og slett nødt til å jobbe politisk på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere.

Mangler autoritet

Ap-politikeren mener Aps nye klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (31) ikke har en sjanse til å få til store nok kutt, selv om han er aldri så flink.

– Klimadepartementet har ingen reelle muskler til å gjennomføre politikken, forklarer hun.

I boken viser hun til at andre land, som Østerrike, Storbritannia og Nederland har organisert klimapolitikken på andre måter enn i Norge.

Tajik foreslår å flytte klimaansvaret til Finansdepartementet, som legger de økonomiske rammene for næringslivet og kan påvirke investeringslysten i fornybarindustrien.

– Når man ser klimapolitikken og økonomiske muligheter mer i sammenheng, så vil jo klimapolitikken få mer autoritet inn i de politiske diskusjonene som regjeringen har internt, eller som vi har mellom partiene på Stortinget.

– Det er den autoriteten som klimapolitikken i dag mangler, men som jeg mener at vi er nødt til å sikre at de får, fortsetter hun.

NY BOK: Hadia Tajiks datter Sofia ble en viktig inspirasjon for Ap-politikerens nye bok om klima. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
NY BOK: Hadia Tajiks datter Sofia ble en viktig inspirasjon for Ap-politikerens nye bok om klima. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Klima til Vestre

Et annet alternativ er å flytte klimaansvaret til Næringsdepartementet. Med Vestre som nærings- og klimaminister vil trykket på klima øke betydelig, tror hun.

– Det er klart at statsministeren velger jo selv hvordan man vil organisere regjeringen sin, men det kunne vært en mulighet i forbindelse med denne regjeringsrokaden å gjøre denne type strukturelle endringer. Så har man valgt å ikke gjøre det, men jeg håper at dette innspillet til debatt gjør at man tør å tenke litt mer systematisk om hvilke grep som må til.

KLIMAMINISTER? Hvis Hadia Tajik fikk bestemme kunne ansvaret for klimapolitikken havnet på næringsminister og Ap-nestleder Jan Christian Vestre sitt bord. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2
KLIMAMINISTER? Hvis Hadia Tajik fikk bestemme kunne ansvaret for klimapolitikken havnet på næringsminister og Ap-nestleder Jan Christian Vestre sitt bord. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Men tror du det er politisk vilje til det?

– Det må vi jo bare se. Det vil alltid være sånn at når det kommer denne type systemendringsforslag på bordet, så vil det være mange som vil være opptatt av å beskytte «status quo». Det vil alltid være den spontane reaksjonen, men jeg håper likevel at på lengre sikt – men forhåpentligvis ikke så lang sikt – at man vil se behovet for å gjøre systemendringer for å oppnå større ting.

I boken går det fram at Tajik tidligere fikk gjennomslag for å flytte integrering fra Kunnskapsdepartementet til Arbeids- og sosialdepartementet, fordi integrering handler om å få folk ut i jobb. Og nettopp det var hovedoppgaven til Tajik da hun var arbeids- og integreringsminister.