Tajik-comeback: – Gleder meg

Hadia Tajik (Ap) har levd i skyggen på Stortinget siden hun trakk seg som nestleder og statsråd i mars 2022. Som ny justispolitisk talsperson for Ap blir Emilie Mehl (Sp) og Per-Willy Amundsen (Frp) sentrale for Tajik.

TILBAKE: Hadia Tajik er Aps fraksjonsleder i justiskomiteen på Stortinget. Foto: Morten Kristoffersen / TV2
TILBAKE: Hadia Tajik er Aps fraksjonsleder i justiskomiteen på Stortinget. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

Nå kommenterer Tajik sitt comeback som justispolitisk talsperson for første gang.

– Det gir energi, og det gjør at jeg har lyst til å stå på. Og så er det viktig for meg å være en lagleder. Det betyr at jeg jobber sammen med andre og skal være med på å gi andre en plattform. Det er noe av det jeg liker med å være fraksjonsleder, sier hun.

Tajik (40) trakk seg som nestleder og arbeids- og inkluderingsminister i mars 2022 etter pendlerbolig-kritikk.

Etter at verken Riksrevisjonen eller Skatteetaten fant feil ved Tajiks bruk av pendlerboliger, har det vært sterke ønsker, ikke minst fra Rogaland Ap, om comeback for Tajik som nestleder og medlem av partiets mektige sentralstyre.

Dette satte Aps valgkomité med LO-leder Peggy Følsvik en stopper for. Men etter habilitetsskandalene i Støre-regjeringen ble vervene i Stortinget delt ut på nytt.

Både tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt og Hadia Tajik fikk fremtredende verv for Ap i Stortinget, som såkalte fraksjonsledere.

Setter pris på muligheten

Hun er glad for støtten hun har fått underveis fra partifeller, som ønsket henne tilbake.

– Jeg synes det er hyggelig at folk har sagt hyggelige ting om meg.

– Er du selv glad for at du nå får et comeback?

– Ja, altså, jeg setter pris på alle de mulighetene jeg har fått av Arbeiderpartiet gjennom det som nå har blitt mer enn 15 år. Og dette er et felt jeg gleder meg over å jobbe med.

Jobbet med Amundsen før

Tajik har vært nestleder både i finanskomiteen og næringskomiteen, og ledet justiskomiteen i fire år, i perioden 2013 til 2017.

Nå er det Frps tidligere justisminister Per-Willy Amundsen som er komitéleder.

– Jeg tror det vil gå helt fint. Jeg har samarbeidet med Per-Willy Amundsen tidligere, da han var justisminister, og jeg var leder for justiskomiteen. Men det er klart, vi mener jo veldig ulike politiske ting.

– Arbeiderpartiet er mye mer opptatt av å forebygge. Vi er opptatt av å unngå at kriminaliteten skjer, mens jeg opplever at Per-Willy er mer opptatt av at man skal vri pengebruken i en helt annen retning,

DYKTIG: Justisminister Emilie Enger Mehl og Hadia Tajik skal samarbeide om Ap og Sps justispolitikk. Foto: Jonas Been Henriksen
DYKTIG: Justisminister Emilie Enger Mehl og Hadia Tajik skal samarbeide om Ap og Sps justispolitikk. Foto: Jonas Been Henriksen

– Hva med justisminister Emilie Mehl?

– Jeg ser veldig fram til å jobbe med justisministeren. Emilie Mehl er dyktig, og god til å sette saker på dagsordenen, så det tror jeg kommer til å bli et godt samarbeid, sier Tajik.

Vold i nære relasjoner

Ap-toppen sier hun må bruke tid på å skaffe seg oversikt, men peker på to områder som kommer til å bli viktig for henne å jobbe med framover.

– Arbeidet for nasjonal beredskap og arbeidet mot vold i nære relasjoner kommer helt klart til å være viktig for Arbeiderpartiet framover, sier Tajik.

– Er dette første steg mot mer sentrale posisjoner i partiet?

– Det tenker jeg ikke så mye på. Jeg er og har alltid vært mest opptatt av å gjøre jobben ordentlig der jeg til enhver tid befinner meg, sier hun.