ULYKKE: Det vakte enorm oppsikt da en av Forsvaret sine stoltheter - fregatten KNM «Helge Ingstad» - kolliderte med en tanker og havarerte utenfor Bergen i november 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB
ULYKKE: Det vakte enorm oppsikt da en av Forsvaret sine stoltheter - fregatten KNM «Helge Ingstad» - kolliderte med en tanker og havarerte utenfor Bergen i november 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB
Forsvareren til «Helge Ingstad»-vaktsjefen:

– Syns det er urimelig at han er blitt syndebukk

16. januar begynner rettssaken etter KNM «Helge Ingstad»-forliset. På tiltalebenken sitter en 33 år gammel mann, alene.

– Hele saken har vært en ekstrem belastning for min klient og hans familie, sier advokat Christian Lundin.

Sammen med kollega Tom Sørum forsvarer han den 33 år gamle tidligere vaktsjefen, som sto på broen da fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankeren Sola TS, 8. november 2018.

Les TV 2-saken: Krigsskipet som kolliderte og sank

Nå er 33-åringen alene tiltalt for uaktsom forvoldelse av sjøskade og overtredelse av militær straffelov.

Selv mener han at han blir ilagt all skyld for at kollisjonen skjedde. Det føler han er helt urimelig.

Her kolliderer fregatten og Sola TS

Selv om vaktsjefen formelt sett har det øverste ansvaret, mener forsvareren det er såpass mange ulike årsaker til ulykken at det blir feil å plassere én enkelt mann på tiltalebenken.

– Dette vil vi utdype under hovedforhandlingen. Det var dramatisk da ulykken inntraff, men fra dag én er det tegnet et bilde i media om at klienten min bare kjørte inn i tankbåten, sier Lundin, og fortsetter:

– Det reagerer han sterkt på, for denne saken er mer sammensatt enn som så.

BISTÅR: Advokat Christian Lundin forsvarer 33-åringen sammen med sin kollega Tom Sørum. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
BISTÅR: Advokat Christian Lundin forsvarer 33-åringen sammen med sin kollega Tom Sørum. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Livsfarlig situasjon

Bare tilfeldigheter gjorde at ingen av de 137 personene om bord på fregatten mistet livet, eller ble alvorlig skadd.

Denne novembernatten i 2018 hadde fregatten seilet inn i Hjeltefjorden utenfor Bergen, etter å ha deltatt på Nato-øvelsen «Trident Juncture»

I denne TV 2-spesialen kan du lese og se hva som skjedde da en av forsvarets stoltheter kolliderte med tankeren Sola TS klokken 04.01, den natten.

Under kollisjonen fikk krigsskipet en stor flenge i siden, som gjorde at den tok inn vann.

REVET OPP: Etter hevingen av Helge Ingstad, kunne man tydelig se flengen fregatten ble påført i kollisjonen med tankskipet Sola TS. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
REVET OPP: Etter hevingen av Helge Ingstad, kunne man tydelig se flengen fregatten ble påført i kollisjonen med tankskipet Sola TS. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Flere om bord på fregatten har fortalt om dramatiske minutter etter sammenstøtet.

Rapport: Manglende opplæring

I Havarikommisjonen sin endelige rapport, fremgikk det blant annet at Sjøforsvaret ikke hadde gitt besetningen gode nok forutsetninger til å beherske en så kompleks situasjon.

De pekte spesielt på at besetningen manglet øving, og at det ble satt av for lite tid og ressurser til å øve realistisk på havariscenarioer.

– Besetningen var veldig godt trent på alt fra grunnstøtinger, trefninger og brann, men de manglet opplæring knyttet til et helt spesielt scenario av havari, slik som dette var, sa sjefen for Sjøforsvaret, Rune Andersen til TV 2 i april 2021.

Dette mener politiet at tiltalte gjorde galt

I tiltalen mot 33-åringen, hevder påtalemyndigheten at vaktsjefen ikke var aktsom nok, og at han ikke undersøkte hva det opplyste objektet ved Stureterminalen var.

Lysene stammet fra tankskipet.

Videre mener statsadvokaten 33-åringen ikke registrerte at trafikksentralen på Fedje klarerte et tankskip for avgang fra Stureterminalen.

«Han unnlot også etter dette å benytte tilgjengelige navigasjonshjelpemidler som radar og AIS-plotting, og engasjerte heller ikke øvrige personer i brovaktlaget, for å finne ut mer om objektet.», skrives det i tiltalen.

Bare et par minutter før kollisjonen skal vaktsjefen ifølge påtalemyndigheten ha gitt ordre om kursendring, uten å undersøke hvorfor det var nødvendig å fravike den forhåndsplanlagte kursen.

Da vaktsjefen mottok anrop fra tankeren Sola TS kl. 04.00 om å svinge unna, unnlot han ifølge politiet å redusere farten eller gjøre unnamanøver.

Kl. 04.01 kolliderte KNM «Helge Ingstad» med tankskipet utenfor Stureterminalen i Øygarden. Fregatten gikk så mot land, og grunnstøtte.

33-åringen er i tillegg tiltalt for brudd på militær straffelov. Politiet mener har har gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter.

GRUNNSTØTTE: KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden, 12. november 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB
GRUNNSTØTTE: KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden, 12. november 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB

Belastende tidsbruk

Nå er det hele fire år siden ulykken. Forsvareren sier tidsbruken har vært en stor ekstrabelastning for 33-åringen.

– Han opplever det som helt feil å ilegge ham, som enkeltstående navigatør, et strafferettslig ansvar. Han mener ulykken skyldes systemsvikt, og han opplever det som urimelig at han blir gjort til syndebukk, sier Lundin.

At trafikksentralen på Fedje og de ansvarlige for tankskipet Sola TS går fri, er en særlig ekstrabelastning, sier advokaten.

– Han mener han i alle fall ikke burde sitte alene på tiltalebenken. Det er ikke hans poeng å henge ut andre, men hans syn er at ulykken skyldes svikt i flere systemer, og at de andre sentrale aktørene har et betydelig medansvar for at ulykken inntraff.

SKADET: Her ser man tankeren Sola TS, rundt klokken 09.00 8. november 2018. Bare timer etter kollisjonen kan man se skadene fra sammenstøtet til høyre i bildet. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2
SKADET: Her ser man tankeren Sola TS, rundt klokken 09.00 8. november 2018. Bare timer etter kollisjonen kan man se skadene fra sammenstøtet til høyre i bildet. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

TV 2 har forelagt anklagene mot Fedje VTS for Kystverket. De skriver i en e-post at de ikke ønsker å kommentere saken.

Kritikk mot hele brobesetningen

I juni 2022 ble forsvarsdepartementet ilagt en foretaksstraff på 10 millioner kroner etter ulykken. Ifølge Lundin mener vaktsjefen at saken burde endt med det.

I sin begrunnelse omtalte Riksadvokaten flere enn vaktsjefen.

«Riksadvokaten har konkludert med at det er grunnlag for personlig straffansvar for ansvarshavende navigatør,jf. dok. 01,19, men også brobesetningens samlede atferd må karakteriseres som uaktsom

BROEN: Bilder fra innsiden av fregatten Helge Ingstad mens den ble destruert Norscrap West på Hanøytangen utenfor Bergen. Foto: Sjøforsvaret
BROEN: Bilder fra innsiden av fregatten Helge Ingstad mens den ble destruert Norscrap West på Hanøytangen utenfor Bergen. Foto: Sjøforsvaret

– Ikke helt riktig

Statsadvokat Benedikte Høgseth sier at selv om 33-åringen er eneste tiltalte i denne saken, er det ikke slik at han er alene om all skyld.

– Nei, det er ikke helt riktig. Forsvaret er også ilagt foretaksstraff, og det er ingen hemmelighet at de andre nevnte aktørene også har vært under etterforskning.

– Når Riksadvokaten nå har vurdert at det kun finnes grunnlag for å tiltale 33-åringen og henlegge de andre sakene, så må vi forholde oss til det, sier hun.

AKTORAT: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta skal føre saken for påtalemyndigheten. Foto: Elias Engevik / TV 2
AKTORAT: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta skal føre saken for påtalemyndigheten. Foto: Elias Engevik / TV 2

I begrunnelsen til riksadvokat Jørn Maurud, skrives det følgende:

«Riksadvokaten har konkludert med at den dominerende årsak til sammenstøtet var uaktsom navigasjon om bord på KNM Helge Ingstad.»

Derfor er rettsaken lang

Nå - hele fire år etter ulykken - er det satt av to måneder til rettssaken i Hordaland tingrett.

Det er lenge, men statsadvokaten er klar på at man trenger tiden.

– Dette er en sak som har vært veldig grundig etterforsket. Det er mange aktører og mye undersøkelser, og dette har tatt sin tid. I tillegg har påtalebehandlingen vært lang, det skal jeg ikke legge skjul på.

Når en fregatt til flere milliarder kroner havarerer, er det også mye teknisk som skal gjennomgås.

TUNG LAST: Etter flere måneder med arbeid, ble fregatten Helge Ingstad hevet og fraktet til Hanøytangen utenfor Bergen. Foto: Ole Martin Wold / NTB
TUNG LAST: Etter flere måneder med arbeid, ble fregatten Helge Ingstad hevet og fraktet til Hanøytangen utenfor Bergen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Skal gjennomgå alt

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta skal føre saken for påtalemyndigheten sammen med Høgseth.

Han sier rettssaken er lang, blant annet fordi man skal redegjøre for hele hendelsesforløpet i en sak med flere dimensjoner.

– Tiltalen angår én person, men situasjonen omfatter to skip som kolliderte i ansvarsområdet til Fedje sjøtrafikksentral. Her skal det redegjøres for hvordan alt hang sammen, sier han.

Den maksimale strafferammen for de aktuelle tiltalepunktene er fem år. En dom i saken vil ikke komme før flere uker etter at rettssaken avsluttes 10. mars.

ULYKKESSTED: Hjeltefjorden er stor og veldig trafikkert. Aktoratet sier de trenger lang tid for å gå gjennom alle sidene av hendelsen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB
ULYKKESSTED: Hjeltefjorden er stor og veldig trafikkert. Aktoratet sier de trenger lang tid for å gå gjennom alle sidene av hendelsen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Sjøforsvaret: – Krevende

TV 2 er kjent med at den tiltalte 33-åringen fortsatt jobber i Forsvaret.

Sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, skriver i en e-post til TV 2 at de ikke vil kommentere rettssaken før den har startet.

Han erkjenner likevel at ulykken med KNM «Helge Ingstad» har veid tungt på Sjøforsvaret sine skuldre helt siden den inntraff.

– I ettertid har vi brukt mye tid og energi på å avdekke årsaksforhold og styrke sikkerheten ombord på våre fartøy, både gjennom utbedring av utdanning, trening, planverk og prosedyrer.

– Forsvaret har også erkjent vårt ansvar i ulykken og godtatt ilagt foretaksstraff, skriver han.

STØTTE: Sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, sier den tiltalte 33-åringen er en meget dyktig offiser som Forsvaret nå tar vare på. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
STØTTE: Sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, sier den tiltalte 33-åringen er en meget dyktig offiser som Forsvaret nå tar vare på. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Andersen skriver at Sjøforsvaret jobber kontinuerlig med å bedre sikkerheten, uavhengig av rettssaken.

– Men det er klart at det vil være krevende for Sjøforsvaret og våre ansatte at saken på nytt skal brettes ut i sin fulle bredde og dybde både i rettssystemet, i pressen og i diskusjon blant folk flest.

– En meget dyktig offiser

På spørsmål om hvordan Forsvaret nå ivaretar 33-åringen, som gjennom sine forsvarere sier det er en belastende tid, skriver kontreadmiralen at de støtter ham som best de kan.

– Tiltalte er en meget dyktig offiser som har fortsatt å gjøre en viktig jobb for Sjøforsvaret i hele denne perioden. Vi har et godt støtteapparat og en god kultur for kollegastøtte.

– Det har vært viktig for oss å ivareta ham på en best mulig måte frem mot denne rettssaken.

Sjef Sjø vil ikke kommentere den tidligere vaktsjefen sitt utspill om at han mener det er urimelig å være tiltalt alene.

– Sjøforsvaret har tillit til rettssystemet og den kommende rettssaken og vil ikke kommentere innholdet i den før den har startet.