Sykepleiere blir sjikanert: Noen legger for mye i kontakten mellom pasienter og pleiere (Illustrasjonsfoto).  (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
Sykepleiere blir sjikanert: Noen legger for mye i kontakten mellom pasienter og pleiere (Illustrasjonsfoto). (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

Sykepleiere skeptiske til plikt-avhold

Helse- og omsorgsdepartementet vil endre loven slik at helsepersonell vil få forbud mot å drikke alkohol åtte timer før de skal på jobb. Men sykepleierne er skeptiske.

Norsk Sykepleierforbund mener forslaget kan gripe inn i sykepleieres privatliv og fritid, uten å kunne vise til noen gevinst. Det er også uklart hvordan det praktisk skal gjennomføres.

- Det er viktig å understreke at Sykepleierforbundet er enig med departementet i at det er bekymringsfullt at helsepersonell som jobber med pasienter har rusproblemer. Det har heldigvis ikke vært mange slike saker, men en sak er en for mye, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet

- Nettopp fordi vi tar dette så alvorlig, har Sykepleierforbundet hatt policy på nulltoleranse på bruk av rusmidler av ulike slag. Vi ønsker å beholde nulltoleransen, og mener dette er godt nok ivaretatt i dagens helsepersonellov. Samtidig gjør arbeidsmiljøloven det mulig for arbeidsgiver å teste ansatte ved mistanke om misbruk, sier Normann.

Normann stiller seg også undrende til hvordan testing av ansatte utenfor arbeidstid faktisk skal kunne foregå. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2