sykelønn-kutt - Senterpartiet frykter kutt i sykelønna

Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet frykter at sykelønna er i fare om det blir borgerlig valgseier i 2013.

- Det vi nå hører fra Høyre, KrF og Fremskrittspartiet, kan være et signal om at det ikke lenger blir full lønn under sykdom, sier Geir Pollestad (Sp) til Avisenes nyhetsbyrå (ANB).

Bakgrunnen for bekymringen er en merknad fra Høyre, KrF og Frp i forbindelse med lovendringer for raskere oppfølging av sykmeldte. Her heter det at «det er grunn til å minne om at det langt fra er gode nok økonomiske insentiver for arbeidsgivere og arbeidstakere til å få sistnevnte raskere tilbake i arbeid».

- Dette kan ikke tolkes som noe annet en kursendring fra opposisjonen. Vi bør få vite om det er tilfelle eller ikke før valget i 2013, sier Pollestad.

- Jeg ble overrasket da jeg leste dette. En ting er å tenke det, noe annet å skrive det. Derfor forsøkte jeg å utfordre opposisjonen da Stortinget behandlet saken mandag, men det var bare Høyres Torbjørn Røe Isaksen som tok ordet, og han unnlot i realiteten å svare, mener Pollestad.

- Når det gjelder arbeidstakers økonomiske insentiver, er jo ikke de til stede. Det er en objektiv sannhet. Slik er det, svarte Torbjørn Røe Isaksen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2